Skip page header and navigation

Bara soda cig moch a thomato

Bara soda cig moch a thomato

Mae'r bara hwn heb furum yn hawdd i'w wneud ac mae'n ffordd wych o ddefnyddio ham neu facwn a thomatos dros ben.
Gan Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff
Yn gweini 6
Amser Paratoi/Coginio: 30-45 munud
Tafelli o fara soda wedi’u llenwi â bacwn

Cynhwysion

4 sleisen o gig moch, wedi'i dorri'n fân
Defnyddiwch naill ai facwn neu ham sydd dros ben
4 shibwns, wedi'u sleisio
Defnyddiwch yr hyn sydd gennych chi. Mae nionod dodwy’n gweithio'n dda yma hefyd.
100g o domatos bach, wedi'u haneru
450g o flawd plaen
284ml o laeth enwyn mewn carton
1 llwy de o soda pobi

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Rysáit

  1. Cynheswch y popty i 220°C, marc nwy 7.

  2. Ffriwch y cig moch, y shibwns a’r tomatos am 3-4 munud a’u gadael i oeri.

  3. Cymysgwch y blawd, soda pobi ac 1 llwy de o halen mewn dysgl fawr ac yna cymysgu’r cig moch i mewn i’r gymysgedd. Gwnewch ffynnon yn y canol ac yna arllwyso’r llaeth enwyn i mewn. Gan ddefnyddio’ch dwylo, ei dylino’n ysgafn i ffurfio toes a ddylai fod yn feddal ond nid yn ludiog ac yna ei fowldio i mewn i dorth gron fawr.

  4. Rhowch y dorth ar silff pobi wedi’i iro’n ysgafn a gwnewch groes yn y top gyda chyllell a’i phobi am 30 munud tan ei bod yn euraidd ac yn swnio’n wag pan gaiff ei tapio ar y gwaelod.

  5. Torrwch y dorth yn dafelli a’i gweini gyda chig rhost, ham neu gaws dros ben.

Manteisio i’r eithaf ar eich bwyd dros ben
Storio mewn
Cynhwysydd aerglos
Amser
2 ddiwrnod
Ble i’w storio
Lle oer, sych
Aildwymo
Mae’n well ei weini’n ffres. Pobwch yn y ffwrn tan ei fod yn chwilboeth a’i ailgynhesu unwaith yn unig.

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Os gwnaethoch fwynhau’r rysáit hon, rhowch gynnig ar

Y tu mewn i oergell gyda rhywun yn newid y deial tymheredd ynddi

Cadwch eich oergell ar 5°C neu’n oerach

Wyddoch chi y gallai newid tymheredd eich oergell helpu i gadw eich bwyd am dri diwrnod yn hirach nag arfer? Dyna ichi lwyddiant ar gyfer cadw eich bwyd yn ffres yn hirach. Gall ein teclyn tymheredd oergell eich helpu i ddysgu sut i newid y tymheredd ar eich brand oergell penodol chi.