Skip page header and navigation

Crempogau shibwns

Crempogau shibwns

Yn ffefryn mewn bwytai Tsieineaidd, gellir gweini'r crempogau melys-moes-mwy hyn yn lle bara gyda llawer o brydau, neu gyda saws sbeislyd ar gyfer dipio fel rhan o bryd o fwyd Tsieineaidd.
Gan Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff
Yn gweini 8
Amser Paratoi/Coginio: 10-20 munud
thick cut pancakes mixed with spring onion and topped with more spring onion pieces

Cynhwysion

325g/11 ½ owns o flawd gwyn plaen
1 criw (100g/3 ½ owns) o shibwns
Halen, i ychwanegu blas
4 llwy fwrdd o olew llysiau, ar gyfer brwsio a ffrio

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Rysáit

  1. Torrwch y shibwns a’u torri’n fân.

  2. Rhowch 250ml/8½ owns o ddŵr cynnes mewn dysgl gymysgu fawr ac ychwanegu’r halen. Ychwanegwch flawd yn raddol tan fod gennych does y gellir ei godi allan o’r ddysgl mewn pêl. Trosglwyddwch i arwyneb gwaith â blawd arno a’i dylino, gan ymgorffori’r blawd sy’n weddill yn raddol. Gwnewch siâp pêl gyda’r toes a’i dorri’n bedwar rhan.

  3. Cymerwch un o’r darnau toes a’i rolio’n betryal mawr a’i frwsio’n ysgafn gydag olew llysiau a gwasgaru chwarter y shibwns wedi’u torri yn y does. Gan ddechrau o’r ymyl hir, rholiwch y toes yn dynn i siâp neidr.

  4. Torrwch y neidr yn ei hanner ac yna torri bob hanner, fel petaech yn torchi rhaff a’i batio’n fflat ac yna defnyddio rholbren i rolio pob coil yn fara gwastad tua 15cm/6 modfedd mewn diamedr. Parhewch gyda gweddill y toes ac yna ffrio bob darn o fara mewn ychydig o olew ar y ddwy ochr, tan eu bod yn euraidd a’u torri’n lletemau i weini.

Manteisio i’r eithaf ar eich bwyd dros ben
Storio mewn
Cynhwysydd aerglos
Amser
Oergell am 2 ddiwrnod
Ble i’w storio
Oergell
Aildwymo
Dylid ei ail gynhesu yn y ffwrn neu ficrodon tan ei fod yn chwilboeth. Ail-gynheswch unwaith yn unig.

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Os gwnaethoch fwynhau’r rysáit hon, rhowch gynnig ar

Y tu mewn i oergell gyda rhywun yn newid y deial tymheredd ynddi

Cadwch eich oergell ar 5°C neu’n oerach

Wyddoch chi y gallai newid tymheredd eich oergell helpu i gadw eich bwyd am dri diwrnod yn hirach nag arfer? Dyna ichi lwyddiant ar gyfer cadw eich bwyd yn ffres yn hirach. Gall ein teclyn tymheredd oergell eich helpu i ddysgu sut i newid y tymheredd ar eich brand oergell penodol chi.