Skip page header and navigation

Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff yr Alban

I lawr y draen: atal llif gwastraff diodydd

Mae’r neges am effeithiau niweidiol taflu bwyd i’r bin yn aml yn cael ei rhannu’n eang. Fodd bynnag, anaml y byddwn yn ystyried bod yr 11% o’r hyn a ystyriwn yn ‘wastraff bwyd’ sy’n wastraff hylifol yn rhan o’r broblem.

Dau o lanciau’n coginio gyda’i gilydd yn y gegin

Ble i ddechrau arni

Rydym am ei gwneud mor hawdd â phosibl i chi ymuno â ni yn y frwydr yn erbyn gwastraff bwyd. Felly rydym wrth law bob amser i helpu gyda thriciau a tips i’r gegin, sgiliau siopa a syniadau ar gyfer storio.

Gall fod yn ddigon i’n gorlethu weithiau wrth feddwl ble i ddechrau arni wrth geisio lleihau ein gwastraff bwyd, ond gall newidiadau bach wneud gwahaniaeth mawr.

Mae gwastraff bwyd yn cael effaith enfawr ar y blaned – a dweud y gwir, bob blwyddyn mae bwyd wedi’i wastraffu’n cyfrif am fwy o allyriadau nwyon tŷ gwydr na theithio awyr! Ac mae gwastraffu bwyd gartref yn rhan fawr o’r broblem. Ond dyna pam rydym ni yma.

Rydym wedi bod yn brwydro gwastraff bwyd ers amser hir, felly mae’r holl wybodaeth, tips a thriciau’r gegin, sgiliau siopa a syniadau storio y mae ei angen arnoch i ymuno â ni yn y frwydr yn erbyn gwastraff bwyd gennym! 

Chwilio am fwydydd a rysetiau

Darganfyddwch haciau, tips a rysetiau syml a blasus ar gyfer bwydydd dros ben a fydd yn eich helpu i fanteisio i’r eithaf ar eich bwyd gartref.

Gwledd o adnoddau defnyddiol

Wedi’ch ysbrydoli? Dyma ambell adnodd i’ch helpu i ddechrau arni.

Bydd ein cyfrifydd dognau’n rhoi arweiniad ichi ar faint o fwyd y mae ei angen ar gyfer bob person, ar gyfer bob pryd bwyd. Mae’n syml i’w ddefnyddio gan ein bod wedi cyfrifo’r meintiau dognau arferol i chi!

Powlen ddu o reis sych yn cael ei fesur ar glorian fwyd ddigidol. Mae’r sgrin yn dweud 100g.

Mae’n bryd ymgyfarwyddo â thymheredd eich oergell! Dysgwch sut i ddefnyddio ein teclyn tymheredd oergell defnyddiol a chanfod tips hawdd i’ch helpu ar eich siwrne.

Oergell wedi’i gorchuddio â magnetau, gwaith papur a lluniau mewn cegin deuluol

Bydd mabwysiadu ambell i arfer bwyd syml yn eich arferion wythnosol arferol yn tynnu llawer o straen o’ch arferion bwyd, gan arbed amser ac arian i chi – a hynny wrth siopa a phan fyddwch gartref. Bydd hefyd yn sicrhau bod eich bwyd yn cael ei fwyta, nid ei daflu!

Mam a phlentyn yn coginio gyda’i gilydd, y fam yn rhoi dysgl yn y ffwrn

Cael tips arbed bwyd ar y cyfryngau cymdeithasol

Fe welwch ein bod yn rhannu awgrymiadau, tips, rysetiau a mwy yn rheolaidd ar ein tudalennau Facebook ac Instagram

O’ch helpu i fanteisio i’r eithaf ar yr hyn sydd gennych eisoes, i gynnig cyngor ar storio, rydym yma i helpu.