Skip page header and navigation

Tatws Hasselback Pob gan Food Unearthed

Tatws Hasselback Pob gan Food Unearthed

Ffordd syml o greu pryd blasus o'ch tatws a chig moch dros ben. Mae Le Creuset yn argymell eich bod yn ei fwynhau gyda brocoli wedi'i stemio neu salad gwyrdd ffres gydag ychydig o lemon.
Gan Le Creuset
Yn gweini 2
Amser Paratoi/Coginio: 45-60 munud
Tatws Hasselback pob euraidd wedi’u tafellu, gyda darnau o facwn ar eu pennau

Cynhwysion

8 taten
5 llwy fwrdd o fenyn wedi'i doddi neu olew olewydd
4 llwy de o baprica mwg
2 lwy fwrdd o deim
2 lwy fwrdd o rosmari
2 lwy fwrdd o bersli
Mae croeso i chi ddefnyddio perlysiau sych neu ffres eraill sydd gennych eisoes – mae perlysiau cymysg sych yn gweithio llawn cystal
2 lwy de o halen môr mwg
200g o ddarnau o gig moch
Mae'r rysáit yn gweithio'n berffaith gyda chig wedi'i rewi. Edrychwch beth sydd gennych yn eich rhewgell a dadmer cig yn drylwyr cyn coginio.

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Rysáit

  1. Cofiwch ddadmer eich cig yn yr oergell a’i ddefnyddio cyn pen 24 awr, neu mewn microdon ar ‘dadmer’ yn union cyn ei ddefnyddio.

    Mae’r rysáit hon yn gweithio’n llawn cystal gyda chig wedi’i rewi. Gwiriwch beth sydd gennych yn y rhewgell a dadrewi cig yn drylwyr cyn ei goginio. 

  2. Cynheswch y ffwrn i 200°C/Marc Nwy 6.

  3. Torrwch haen denau oddi ar hyd bob taten – mae hyn yn creu sylfaen ar gyfer y broses o’u gwneud yn datws Hasselback. Rhowch y daten i lawr ar ei hochr fflat ac yna, gyda chyllell finiog, torri tri chwarter ffordd drwy’r daten ar ei thraws, gan wneud ar hyd bob taten bob tua ½ cm. Gwnewch hyn i’r tatws i gyd.

  4. Torrwch yr holl berlysiau’n fân a’u rhoi mewn dysgl gyda’r olew a’r sbeisys a brwsio’r tatws gyda’r cymysgedd perlysiau, ac yna gwasgaru halen môr mwg drostynt a’u rhoi yn y badell sgilet.

  5. Pobwch y tatws yn y ffwrn am 50 munud cyn ychwanegu’r darnau o gig moch a’u pobi wedyn am 10 munud ychwanegol.

Manteisio i’r eithaf ar eich bwyd dros ben
Storio mewn
Cynhwysydd aerglos
Amser
Oergell am 2 ddiwrnod
Ble i’w storio
Oergell
Aildwymo
Dylid ei ail gynhesu mewn ffwrn neu ficrodon nes ei fod yn chwilboeth. Ail-gynheswch unwaith yn unig.

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Os gwnaethoch fwynhau’r rysáit hon, rhowch gynnig ar

Y tu mewn i oergell gyda rhywun yn newid y deial tymheredd ynddi

Cadwch eich oergell ar 5°C neu’n oerach

Wyddoch chi y gallai newid tymheredd eich oergell helpu i gadw eich bwyd am dri diwrnod yn hirach nag arfer? Dyna ichi lwyddiant ar gyfer cadw eich bwyd yn ffres yn hirach. Gall ein teclyn tymheredd oergell eich helpu i ddysgu sut i newid y tymheredd ar eich brand oergell penodol chi.