Skip page header and navigation

Shakshuka selsig a ffa

Shakshuka selsig a ffa

Trawsnewidiwch domatos bach tun a Ffa Pob a Selsig yn bryd a all wneud i chi lafoerio sy'n berffaith ar gyfer brecinio, cinio neu swper. Wnaeth bwyd tun erioed edrych mor dda.
Gan Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff
Yn gweini 4
Amser Paratoi/Coginio: 20 munud
Shakshuka Selsig & Ffa

Cynhwysion

1 x tun o ffa pob gyda selsig/selsig figan
1 x tun o domatos bach
1 llond llaw o bupurau wedi'u rhewi
2 x ewin o arlleg
1 llond llaw o jalapeños wedi'u torri (dewisol)
2 llwy de o baprica neu sbeis o'ch dewis (rydym yn hoffi sesnin fajita)
4 wy
Bara, persli wedi'i dorri a hufen sur, i weini

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Rysáit

  1. Ychwanegwch ychydig o olew i sgilet fawr a ffrio eich pupurau wedi’u rhewi tan eu bod yn feddal, wedyn ychwanegu eich garlleg a’ch jalapeños wedi’u torri (os ydych chi’n eu defnyddio) a’u ffrio am funud arall.

  2. Nesaf, ychwanegwch eich tun o domatos bach a defnyddio cefn eich llwy i falu rhai o’r tomatos fel eu bod yn torri’n gyflymach a’u gadael i fudferwi ar wres canolig am tua 5 munud cyn ychwanegu eich tun o ffa pob a selsig a’ch sbeisys.

  3. Cymysgwch y cyfan a’i adael i fudferwi ar wres isel am 10 munud arall, gan ei droi yn achlysurol.

  4. Unwaith y bydd y saws wedi tewychu, gwnewch bedair ffynnon yn y badell a hollti wy i mewn i bob un a’u gorchuddio (gyda chaead neu ychydig o ffoil) tan fod y gwynnwy wedi coginio a’r melynwy’n dal yn feddal.

  5. Ychwanegwch lond llaw o bersli wedi’i dorri a’i weini yng nghanol y bwrdd i bawb ei fwyta, gyda hufen sur a digon o fara.

Manteisio i’r eithaf ar eich bwyd dros ben
Storio mewn
Cynhwysydd aerglos
Amser
Oergell am 2 ddiwrnod, rhewgell 3-6 mis
Ble i’w storio
Oergell neu rewgell
Aildwymo
Yn y ffwrn neu ficrodon tan ei fod yn chwilboeth. Ail-gynheswch unwaith yn unig.

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Os gwnaethoch fwynhau’r rysáit hon, rhowch gynnig ar

Y tu mewn i oergell gyda rhywun yn newid y deial tymheredd ynddi

Cadwch eich oergell ar 5°C neu’n oerach

Wyddoch chi y gallai newid tymheredd eich oergell helpu i gadw eich bwyd am dri diwrnod yn hirach nag arfer? Dyna ichi lwyddiant ar gyfer cadw eich bwyd yn ffres yn hirach. Gall ein teclyn tymheredd oergell eich helpu i ddysgu sut i newid y tymheredd ar eich brand oergell penodol chi.