Skip page header and navigation

Dahl corbys

Dahl corbys

Swper syml yw Dahl sy'n troi corbys sych yn ddysgl flasus o ddaioni. Gallwch chi chwarae o gwmpas gyda'r sbeisys sydd gennych chi yn ogystal ag ychwanegu unrhyw lysiau sydd angen eu defnyddio. Gwnewch y pryd hyd yn oed yn fwy blasus trwy ychwanegu ychydig o reis!
Gan Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff
Yn gweini 4
Amser Paratoi/Coginio: 30-45 munud
Dahl corbys

Cynhwysion

400g o gorbys coch
2 lwy de o dyrmerig
2 dalp o fenyn heb halen (neu fenyn figan)
2 lwy de o hadau cwmin
1 winwnsyn bach, wedi'i dorri'n fân
2-3 ewin garlleg, wedi'i dorri'n fân
2-3 tomato, wedi'u torri'n fach
1 tsili gwyrdd ffres
1 llwy de o garam masala
1 llwy de o goriander
1 llwy de o iogwrt (neu iogwrt figan)

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Rysáit

  1. Ychwanegwch y corbys i sosban a’u gorchuddio â digon o ddŵr oer i’w gorchuddio gan tua 2 fodfedd a’u berwi, gan sgimio unrhyw lysnafedd sy’n codi i’r brig, ac yna lleihau’r gwres tan ei fod yn mudferwi. Ychwanegwch y tyrmerig a thalp hael o fenyn (os ydych yn figan, peidiwch â defnyddio’r menyn), ei gymysgu i mewn, yna ei orchuddio a’i adael i goginio’n ysgafn.

  2. Mewn padell ffrio ar wahân, ffriwch yr hadau cwmin yn sych dros wres canolig tan eu bod wedi’u tostio ac yn felys ac yna eu tynnu o’r badell a’u gadael ar yr ochr. Toddwch ail dalp o fenyn yn yr un badell ffrio (neu defnyddiwch olew) a ffrio’r garlleg, y winwnsyn, y tsili a thomatos wedi’u torri’n ysgafn. Unwaith y bydd popeth yn dechrau troi’n euraidd, cymysgwch yr hadau cwmin wedi’u tostio, y garam masala a’r coriander a thynnu’r gymysgedd oddi ar y gwres nes bydd y corbys wedi meddalu’n llwyr.

  3. Rhowch dro da i’r corbys, rydych chi am iddyn nhw fod yn fwy trwchus na chawl ond ddim mor drwchus â thatws stwnsh, ac yna ychwanegu eich cymysgedd winwnsyn wedi’i ffrio at y corbys, ychwanegu blas a’i weini gydag iogwrt ac ychydig o goriander gyda reis neu fara naan ar yr ochr.

Manteisio i’r eithaf ar eich bwyd dros ben
Storio mewn
Cynhwysydd aerglos
Amser
Oergell am 2 ddiwrnod, rhewgell 3 mis
Ble i’w storio
Oergell neu rewgell
Aildwymo
Yn y ffwrn neu ficrodon tan ei fod yn chwilboeth. Ail-gynheswch unwaith yn unig.

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Os gwnaethoch fwynhau’r rysáit hon, rhowch gynnig ar

Y tu mewn i oergell gyda rhywun yn newid y deial tymheredd ynddi

Cadwch eich oergell ar 5°C neu’n oerach

Wyddoch chi y gallai newid tymheredd eich oergell helpu i gadw eich bwyd am dri diwrnod yn hirach nag arfer? Dyna ichi lwyddiant ar gyfer cadw eich bwyd yn ffres yn hirach. Gall ein teclyn tymheredd oergell eich helpu i ddysgu sut i newid y tymheredd ar eich brand oergell penodol chi.