Skip page header and navigation

Myffins granola sbeis pwmpen

Myffins granola sbeis pwmpen

Myffins sbeislyd syml, ffluwchog gyda granola crimp ar ben y myffin -ffordd berffaith o ddechrau’ch diwrnod. Ffordd wych o ddefnyddio’ch pwmpenni Calan Gaeaf dros ben hefyd!
Gan The Hungry Herbivores
Yn gweini 12
Amser Paratoi/Coginio: 30 - 44 munud
Myffins granola sbeis pwmpen

Cynhwysion

2 gwpan o flawd heb glwten
¼ cwpan o almon
½ cwpan o siwgr cnau coco
1 llwy fwrdd o gymysgedd sbeis pwmpen
1 llwy de o gwm xanthan, neu hadau chai neu llin
Ar gyfer y rhai nad ydynt yn llysieuwyr, gallech ddefnyddio gelatin
1 llwy de o bowdr pobi
1 llwy de o soda pobi
½ llwy de o halen môr
¾ cwpan o laeth nad yw’n gynnyrch llaeth, fel soia
¼ cwpan ynghyd ag 1 llwy fwrdd o olew hadau rêp neu canola
½ cwpan o biwrî afal heb ei felysu
1 llwy fwrdd o finegr seidr afal
¼ cwpan surop masarn
½ llwy de o fanila
¾ cwpan o gymysgedd granola almon a sbeis pwmpen (neu reolaidd)

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Rysáit

  1. Cynheswch eich ffwrn ymlaen llaw i 180C/350F/Marc Nwy 4, a leinio (neu gyda saim) mewn padell myffin 12-twll.

  2. Mewn dysgl fach, cymysgwch yr olew, y llaeth nad yw’n gynnyrch llaeth, y finegr, y surop masarn, y piwrî afal a’r fanila a’i roi i un ochr.

  3. Mewn dysgl fawr, chwipiwch y blawd, almonau, siwgr cnau coco, cymysgedd sbeis pwmpen, gwm xanthan, soda pobi, powdr pobi a halen.

  4. Gwnewch hoel ffynnon yn y cynhwysion sych ac arllwys y cymysgedd hylif i mewn a’u cyfuno drwy gymysgu’r cynhwysion gyda’i gilydd.

  5. Arllwyswch y cymysgedd myffin bron i dop pob twll myffin, a gwasgaru llwy ffwrdd gorlawn o granola dro bob myffin.

  6. Rhowch y myffins yn y ffwrn a’u coginio am 23-28 munud, neu tan fod sgiwer neu ffon bren fach yn dod allan yn lân gydag ychydig o friwsion.

  7. Gadewch i oeri ar rac weiren am 15-20 munud cyn tynnu o’r tun.

  8. Gallwch storio’r myffins mewn cynhwysydd aerglos am 3-4 diwrnod.

Manteisio i’r eithaf ar eich bwyd dros ben
Storio mewn
Cynhwysydd aerglos
Amser
Lle oer, sych am sawl diwrnod, rhewgell 3 mis
Ble i’w storio
Lle oer, sych neu rewgell. Os ydych yn eu rhewi, dylid eu sleisio a’u lapio a’u dadmer yn yr oergell.
Aildwymo
Amherthnasol

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Pumpkin recipes

Y tu mewn i oergell gyda rhywun yn newid y deial tymheredd ynddi

Cadwch eich oergell ar 5°C neu’n oerach

Wyddoch chi y gallai newid tymheredd eich oergell helpu i gadw eich bwyd am dri diwrnod yn hirach nag arfer? Dyna ichi lwyddiant ar gyfer cadw eich bwyd yn ffres yn hirach. Gall ein teclyn tymheredd oergell eich helpu i ddysgu sut i newid y tymheredd ar eich brand oergell penodol chi.