Skip page header and navigation

Selsig bach gludiog

Selsig bach gludiog

Os byddwch chi byth yn gweld eich hun gyda selsig bach wedi'u coginio yn cuddio yn eich oergell, mae modd eu gweddnewid gyda’r saws gludiog hwn. Bydd y plant yn eich caru am eu gwneud!
Gan Caroline Marson
Yn gweini 20
Amser Paratoi/Coginio: 30-45 munud
a pot of mini sausages covered in a rich brown sauce

Cynhwysion

400g o selsig bach wedi’u coginio, tua 40
3 llwy fwrdd o fwstard grawn cyflawn neu fwstard Dijon
3 llwy fwrdd o fêl
Sôs coch ar gyfer dipio

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Rysáit

  1. Cynheswch y ffwrn i 200°C (400°F) marc nwy 6.

  2. Rhowch y selsig mewn tun rhostio mawr a chymysgu’r mêl a’r mwstard gyda’i gilydd mewn dysgl fach, yna ei arllwyso dros y selsig, eu troi a’u hysgwyd fel eu bod yn cael eu gorchuddio.

  3. Ail gynheswch y selsig yn y ffwrn am 10-12 munud, gan eu troi dros hanner ffordd, a’u gweini’n boeth neu’n gynnes, gyda ffyn bach pren a photiau bach o sôs coch fel dip.

  4. I goginio selsig amrwd ar gyfer y rysáit hon: dylid eu rhoi mewn ychydig o olew yna rhoi’r selsig bach mewn tun rhostio mawr a’u coginio am 20-25 munud ar dymheredd o 200°C (400°F) marc 6, gan eu troi yn weithiau. Draeniwch y braster a’i daflu ar bapur cegin, yna rhoi’r selsig yn ôl yn y badell gyda’r mêl a’r mwstard a’u coginio am 10 munud arall, yna eu hoeri a’i gorchuddio a’u gadael yn oer dros nos.

Manteisio i’r eithaf ar eich bwyd dros ben
Storio mewn
Cynhwysydd aerglos
Amser
Oergell am 2 ddiwrnod
Ble i’w storio
Oergell
Aildwymo
Dylid ei ail gynhesu yn y ffwrn neu ficrodon tan ei fod yn chwilboeth. Ail-gynheswch unwaith yn unig.

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Os gwnaethoch fwynhau’r rysáit hon, rhowch gynnig ar

Y tu mewn i oergell gyda rhywun yn newid y deial tymheredd ynddi

Cadwch eich oergell ar 5°C neu’n oerach

Wyddoch chi y gallai newid tymheredd eich oergell helpu i gadw eich bwyd am dri diwrnod yn hirach nag arfer? Dyna ichi lwyddiant ar gyfer cadw eich bwyd yn ffres yn hirach. Gall ein teclyn tymheredd oergell eich helpu i ddysgu sut i newid y tymheredd ar eich brand oergell penodol chi.