Skip page header and navigation

Sleisys cacennau bisgedi siocled, cnau Ffrengig a llus

Sleisys cacennau bisgedi siocled, cnau Ffrengig a llus

Weithiau gelwir y danteithion siocled hyn yn gacen oergell.

Oeri’r cacennau yn yr oergell yn hytrach na’u pobi yn y ffwrn yw'r allwedd i'r deisen ffrwythau, cnau syml ond ysblennydd hon sy'n plesio bron pawb ac sy'n wych ar gyfer eich gweini i’ch gwesteion.

Gallech amrywio'r bisgedi, ffrwythau sych neu gnau yn dibynnu ar yr hyn sydd gennych yn y cwpwrdd.
Gan Doves Farm
Yn gweini 6
Amser Paratoi/Coginio: 20-30 munud
Dogn o deisen fisged siocled gyda chnau Ffrengig a llus wedi’u gwasgaru arni

Cynhwysion

300g o gnau Ffrengig wedi'u torri
600g o fisgedi ceirch ffrwythau
750g o siocled plaen
900g o laeth cyddwysedig
150g o fenyn
300g o lus sych

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Rysáit

  1. Rhowch y cnau Ffrengig ar glawr pobi a’u rhostio mewn ffwrn boeth am 3 - 4 munud, ac yna eu rhoi i’r ochr.

  2. Torrwch y bisgedi yn ddarnau 10mm a’u rhoi i’r naill ochr.

  3. Toddwch y menyn a’r siocled gyda’i gilydd yn ofalus.

  4. Ychwanegwch y llaeth cyddwysedig, gan ei droi nes ei fod wedi’i gyfuno.

  5. Ychwanegwch y darnau bisgedi, cnau Ffrengig a llus i mewn.

  6. Ffurfiwch y cymysgedd yn siâp selsig 30cm / 12” ar y papur pobi.

  7. Rholiwch y papur pobi’n gadarn o amgylch y darn siâp selsig, gan wasgu i gael gwared ag unrhyw aer.

  8. Oerwch y gymysgedd am 3-4 awr.

  9. I weini, dad-lapiwch ac yna ei sleisio’n dafelli 10mm / chwarter modfedd.

  10. Dylid storio’r darnau mewn tun nes bydd eu hangen arnoch.

Manteisio i’r eithaf ar eich bwyd dros ben
Storio mewn
Cynhwysydd aerglos
Amser
Lle oer, sych am sawl diwrnod
Ble i’w storio
Lle oer, sych
Aildwymo
Ddim yn berthnasol

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Os gwnaethoch fwynhau’r rysáit hon, rhowch gynnig ar

Y tu mewn i oergell gyda rhywun yn newid y deial tymheredd ynddi

Cadwch eich oergell ar 5°C neu’n oerach

Wyddoch chi y gallai newid tymheredd eich oergell helpu i gadw eich bwyd am dri diwrnod yn hirach nag arfer? Dyna ichi lwyddiant ar gyfer cadw eich bwyd yn ffres yn hirach. Gall ein teclyn tymheredd oergell eich helpu i ddysgu sut i newid y tymheredd ar eich brand oergell penodol chi.