Skip page header and navigation

Saws tomato a courgette

Saws tomato a courgette

Gall y saws amlbwrpas hwn ddefnyddio llu o gynhwysion a gellir ei baru â phasta neu wy – dau bryd mewn un!
Gan Cristina Comunian
Yn gweini 4
Amser Paratoi/Coginio: 30-45 munud
a pasta topped with a light tomato sauce and sliced courgettes

Cynhwysion

Ychydig o domatos bach, beth bynnag sydd gennych chi!
1 courgette neu fwy
Unrhyw lysiau eraill sydd angen eu defnyddio e.e. winwns, pupur, tatws rhost, betys
Defnyddiwch beth bynnag sydd gennych yn eich oergell
2-3 llwy fwrdd o olew olewydd
Tyrmerig i ychwanegu blas
Halen a phupur i ychwanegu blas
Pasta neu 2 wy a phinsiad o tsili

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Rysáit

  1. Torrwch y tomatos bach yn eu hanner a sleisio eich courgette a thorri unrhyw lysiau eraill yr hoffech eu hychwanegu.

  2. Ffriwch y llysiau mewn padell gyda’r olew olewydd am ychydig funudau.

  3. Ychwanegwch flas gyda’r tyrmerig a halen a phupur.

  4. Ychwanegwch ychydig o ddŵr i atal y llysiau rhag glynu tan fod popeth wedi’i goginio - tua 20 munud.

  5. Yn y cyfamser, os ydych chi eisiau ychwanegu pasta dylech ei goginio nawr a’i gymysgu’n dda gyda’r llysiau wedi’u coginio.    Neu fe allech chi ychwanegu dau wy, pinsied o tsili a’u coginio gyda’i gilydd am 3-4 munud.

Manteisio i’r eithaf ar eich bwyd dros ben
Storio mewn
Cynhwysydd aerglos
Amser
Oergell am 2 ddiwrnod, rhewgell am 3 mis
Ble i’w storio
Oergell neu rewgell
Aildwymo
Dylid ei ail gynhesu yn y ffwrn neu ficrodon tan ei fod yn chwilboeth. Ail-gynheswch unwaith yn unig.

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Os gwnaethoch fwynhau’r rysáit hon, rhowch gynnig ar

Y tu mewn i oergell gyda rhywun yn newid y deial tymheredd ynddi

Cadwch eich oergell ar 5°C neu’n oerach

Wyddoch chi y gallai newid tymheredd eich oergell helpu i gadw eich bwyd am dri diwrnod yn hirach nag arfer? Dyna ichi lwyddiant ar gyfer cadw eich bwyd yn ffres yn hirach. Gall ein teclyn tymheredd oergell eich helpu i ddysgu sut i newid y tymheredd ar eich brand oergell penodol chi.