Skip page header and navigation

Gratin twrci tomato

Gratin twrci tomato

Dyma wledd gyflym a blasus iawn ar gyfer dydd gŵyl San Steffan sy’n defnyddio twrci dros ben, a gellir ei weini gydag unrhyw lysiau gwyrdd sydd dros ben. Gwnewch yn siŵr bod gennych chi ychydig o fara crystiog i'w dipio yn y saws hefyd!
Gan Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff
Yn gweini 4
Amser Paratoi/Coginio: 30-45 munud
A traybake of golden turkey tomato gratin topped with whole tomato slices

Cynhwysion

Jar 400g o basata neu saws pasta tomato
Ychwanegwch unrhyw domatos ffres sydd angen eu defnyddio.
3 llwy fwrdd o hufen dwbl/crème fraîche.
Sawl tafell drwchus o dwrci wedi'i goginio
Mae'r rysáit hon yn gweithio'n berffaith gyda chig wedi'i rewi. Edrychwch beth sydd gennych chi yn eich rhewgell a chofiwch ddadmer y cig yn drylwyr cyn ei goginio.
2 bupur o liwiau cymysg wedi'u torri (neu unrhyw liw sydd gennych)
250g o fadarch wedi'u sleisio
2 dafell o hen fara (heb y crystiau) ar gyfer briwsion bara
Mae bara wedi'i rewi yn gweithio'n dda. Cofiwch ei ddadmer ar dymheredd ystafell neu ei dostio’n yn syth o'r rhewgell.
Caws Parma wedi'i gratio ar gyfer topin
1 llwy fwrdd o olew olewydd

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Rysáit

  1. Cofiwch ddadmer eich cig yn yr oergell a’i ddefnyddio cyn pen 24 awr, neu mewn microdon ar ‘dadmer’ yn union cyn ei ddefnyddio.

    Mae’r rysáit hon yn gweithio’n llawn cystal gyda chig wedi’i rewi. Gwiriwch beth sydd gennych yn y rhewgell a dadrewi cig yn drylwyr cyn ei goginio. 

  2. Cymysgwch y pasata tomato neu’r tomatos tun gyda’r hufen dwbl neu crème fraîche.

  3. Mewn dysgl bas llydan, gosodwch dafelli trwchus o dwrci dros ben.

  4. Ffriwch y pupur a’r madarch a’u rhoi mewn haenau ar ben y twrci.

  5. Arllwyswch y pasata hufennog drosto a rhoi briwsion bara wedi’u cymysgu â chaws Parma wedi’i gratio ac ychydig o olew olewydd ar ei ben.

  6. Pobwch mewn ffwrn ar wres canolig tan fod y twrci yn chwilboeth a’r briwsion bara yn grimp ac yn frown.

Manteisio i’r eithaf ar eich bwyd dros ben
Storio mewn
Cynhwysydd aerglos
Amser
Oergell am 2 ddiwrnod
Ble i’w storio
Oergell
Aildwymo
Dylid ei ail gynhesu yn y ffwrn neu ficrodon tan ei fod yn chwilboeth. Ail-gynheswch unwaith yn unig.

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Os gwnaethoch fwynhau’r rysáit hon, rhowch gynnig ar

Y tu mewn i oergell gyda rhywun yn newid y deial tymheredd ynddi

Cadwch eich oergell ar 5°C neu’n oerach

Wyddoch chi y gallai newid tymheredd eich oergell helpu i gadw eich bwyd am dri diwrnod yn hirach nag arfer? Dyna ichi lwyddiant ar gyfer cadw eich bwyd yn ffres yn hirach. Gall ein teclyn tymheredd oergell eich helpu i ddysgu sut i newid y tymheredd ar eich brand oergell penodol chi.