Skip page header and navigation

Rogan Josh cig oen dros ben

Rogan Josh cig oen dros ben

Gellir gwneud y cyri blasus hwn gan ddefnyddio ciwbiau o gig oen dros ben o'ch cinio dydd Sul.
Gan Schwartz
Yn gweini 6
Amser Paratoi/Coginio: 30-45 munud
Powlen fach o rogan josh cig oen gyda garnais gwyrdd deiliog ar ei ben

Cynhwysion

450g o ddarn o ysgwydd cig oen, wedi'i ddeisio
Mae'r rysáit hefyd yn gweithio'n berffaith gyda chig wedi'i rewi. Edrychwch beth sydd gennych yn eich rhewgell a dadmer y cig yn drylwyr cyn ei goginio.
4 tomato, wedi'u chwarteru
2 winwnsyn coch, wedi'u torri
Defnyddiwch yr hyn sydd gennych chi. Mae shibwns, cennin neu nionod dodwy yn gweithio'n dda yma.
2 lwy fwrdd o olew
2 llwy de o arlleg sych neu 2 ewin garlleg, wedi'i fathru
1 llwy fwrdd o bowdr cyri o gryfder canolig
1 llwy fwrdd o goriander mâl
1 llwy fwrdd o ddail coriander sych
1 llwy de o dyrmerig
1 llwy de o biwrî tomato
½ llwy de o fflochiau tsili sych
200ml o ddŵr
Sudd 1 lemon
Halen môr i ychwanegu blas
Reis Pilau i weini

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Rysáit

  1. Cofiwch ddadmer eich cig yn yr oergell a’i ddefnyddio cyn pen 24 awr, neu mewn microdon ar ‘dadmer’ yn union cyn ei ddefnyddio.

    Mae’r rysáit hon yn gweithio’n llawn cystal gyda chig wedi’i rewi. Gwiriwch beth sydd gennych yn y rhewgell a dadrewi cig yn drylwyr cyn ei goginio. 

  2. Cynheswch yr olew mewn sosban fawr drom ac yna ychwanegu’r winwns a’r garlleg a’u coginio am 10 munud.

  3. Ychwanegwch y tyrmerig, y tsili, y powdr cyri, y coriander a’r piwrî tomato a’u coginio am funud arall.

  4. Ychwanegwch y cig oen wedi’i ddeisio, y dŵr, y tomatos, y sudd lemon a’r ddeilen coriander.

  5. Mudferwch am 15 munud, yna ychwanegu blas a’i weini gyda reis.

  6. Cofiwch rewi unrhyw ddognau nad ydych yn eu bwyta y tro hwn i’w harbed rhag mynd i’r bin. Dyma ffordd wych o arbed amser ar gyfer pryd o fwyd syml ar gyfer diwrnod arall pan fyddwch efallai’n brysur. Yn syml, dylid ei ddadmer yn yr oergell a’i ddefnyddio cyn pen 24 awr.

Manteisio i’r eithaf ar eich bwyd dros ben
Storio mewn
Cynhwysydd aerglos
Amser
Oergell am 2 ddiwrnod, rhewgell am 3-6 mis
Ble i’w storio
Oergell neu rewgell
Aildwymo
Dylid ei ail gynhesu yn y ffwrn neu ficrodon tan ei fod yn chwilboeth. Ail-gynheswch unwaith yn unig.

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Os gwnaethoch fwynhau’r rysáit hon, rhowch gynnig ar

Y tu mewn i oergell gyda rhywun yn newid y deial tymheredd ynddi

Cadwch eich oergell ar 5°C neu’n oerach

Wyddoch chi y gallai newid tymheredd eich oergell helpu i gadw eich bwyd am dri diwrnod yn hirach nag arfer? Dyna ichi lwyddiant ar gyfer cadw eich bwyd yn ffres yn hirach. Gall ein teclyn tymheredd oergell eich helpu i ddysgu sut i newid y tymheredd ar eich brand oergell penodol chi.