Skip page header and navigation

Reis lliwgar wedi’i ffrio

Reis lliwgar wedi’i ffrio

Mae'r tro-ffrio hwn yn ffordd gyflym a hawdd o ddefnyddio llu o lysiau dros ben, mewn ffordd ddiddorol a blasus.
Gan Hailey Thomson, Your Health Angel
Yn gweini 2
Amser Paratoi/Coginio: 20-30 munud
Platiaid o reis lliwgar wedi’i gymysgu â llysiau lliwgar, e.e. pys gardd

Cynhwysion

Llysiau o'ch dewis - pupur, winwns coch, madarch, ffa gwyrdd a sbigoglys
200g o gyw iâr wedi'i goginio, neu unrhyw gig o'ch dewis
1 wy
Ciwb 2 fodfedd o sinsir wedi'i dorri'n fân
2 ewin garlleg, wedi'i fathru
1 llwy fwrdd o olew cnau coco
1 llwy fwrdd o saws soi tamari
1 llwy fwrdd o olew sesame
400g o reis brown wedi'i goginio
1 tsili (dewisol)
Llond llaw bach o gnau cashiw rhost (dewisol)

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Rysáit

  1. Toddwch yr olew cnau coco mewn padell fawr a ffrio’r sinsir, y garlleg, y tsili (os am ei ddefnyddio) a’r llysiau am ychydig funudau.

  2. Pan fydd wedi brownio, cracio’r wy i mewn a sgramblo’n gyflym.

  3. Ychwanegwch y reis brown wedi’i goginio, y cyw iâr wedi’i goginio a’r tamari, a’i ffrio am ychydig funudau eraill.

  4. Pan fydd bron yn barod, ychwanegwch y sbigoglys wedi’i dorri a’i gymysgu am 30 eiliad.

  5. Trowch y gwres i ffwrdd ac yna arllwys olew sesame dros y cymysgedd a’i gymysgu a’i weini a’i addurno â chnau cashiw wedi’u torri os ydych yn dymuno.

Manteisio i’r eithaf ar eich bwyd dros ben
Storio mewn
Cynhwysydd aerglos. Dylid ei oeri’n gyflym, o fewn 1 awr.
Amser
Oergell am 24 awr, rhewgell 3 mis
Ble i’w storio
Oergell neu rewgell
Aildwymo
Dylid ei ail gynhesu yn y ffwrn neu ficrodon tan ei fod yn chwilboeth. Ail-gynheswch unwaith yn unig.

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Os gwnaethoch fwynhau’r rysáit hon, rhowch gynnig ar

Y tu mewn i oergell gyda rhywun yn newid y deial tymheredd ynddi

Cadwch eich oergell ar 5°C neu’n oerach

Wyddoch chi y gallai newid tymheredd eich oergell helpu i gadw eich bwyd am dri diwrnod yn hirach nag arfer? Dyna ichi lwyddiant ar gyfer cadw eich bwyd yn ffres yn hirach. Gall ein teclyn tymheredd oergell eich helpu i ddysgu sut i newid y tymheredd ar eich brand oergell penodol chi.