Skip page header and navigation

Pwdin sbwng wedi'i bobi

Pwdin sbwng wedi'i bobi

Mae'r pwdin sbwng syml hwn yn eistedd ar haen flasus o'ch dewis ac mae'n berffaith ar gyfer defnyddio pob math o fwydydd melys sydd dros ben.

Gellir rhoi blas ar y sbwng gyda chynhwysion o’r cwpwrdd bwyd fel rhinflas almon neu fanila, darnau bach o siocled neu sinsir wedi'i falu, a gall yr haen waelod fod yn jam, marmaled, surop melyn, ffrwythau wedi'u stiwio neu'n ffrwythau tun.
Gan Joy Blizzard
Yn gweini 6
Amser Paratoi/Coginio: 30-45 munud
Dau ddogn o bwdin sbwng euraidd meddal ar blatiau gyda chwstard

Cynhwysion

140g o flawd codi
85g o farjarîn neu fenyn
110g o siwgr
1 wy
2 lwy fwrdd o laeth
Pinsiad o halen
Amrywiadau ar gyfer y sbwng:
Ffrwythau sbeislyd: Ychwanegwch 85g o ffrwythau sych ac 1 llwy de o sbeis cymysg
Mocha: Ychwanegwch 1 llwy bwdin o goco ac 1 llwy de o goffi
Sitrws: Ychwanegwch groen oren neu lemwn wedi'i gratio

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Rysáit

  1. Cynheswch y ffwrn i 190°C.

  2. Irwch ddysgl sy’n addas ar gyfer y ffwrn a rhoi haen o’ch dewis ar waelod y ddysgl.

  3. Hufennwch y marjarîn a’r siwgr gyda’i gilydd tan ei fod yn olau, yn ysgafn ac yn ffluwchog.

  4. Ychwanegwch yr wy a’r llaeth ychydig ar y tro a’i guro tan ei fod wedi’i amsugno.

  5. Hidlwch y blawd a’r halen i mewn a’i blygu’n ysgafn tan ei fod wedi’i gymysgu.

  6. Rhowch y cymysgedd sbwng mewn haen wastad dros yr haen waelod a’i bobi tan fod y sbwng yn frown euraidd ac yn codi’n ôl i’w siâp pan gaiff ei wasgu’n ysgafn (am tua 40 munud).

Manteisio i’r eithaf ar eich bwyd dros ben
Storio mewn
Cynhwysydd aerglos neu ddysgl wedi'i gorchuddio
Amser
Oergell am 2 ddiwrnod, rhewgell am 3 mis
Ble i’w storio
Oergell neu rewgell
Aildwymo
Rhowch y pryd yn ffwrn neu ficrodon tan ei fod yn chwilboeth. Ail-gynheswch unwaith yn unig.

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Os gwnaethoch fwynhau’r rysáit hon, rhowch gynnig ar

Y tu mewn i oergell gyda rhywun yn newid y deial tymheredd ynddi

Cadwch eich oergell ar 5°C neu’n oerach

Wyddoch chi y gallai newid tymheredd eich oergell helpu i gadw eich bwyd am dri diwrnod yn hirach nag arfer? Dyna ichi lwyddiant ar gyfer cadw eich bwyd yn ffres yn hirach. Gall ein teclyn tymheredd oergell eich helpu i ddysgu sut i newid y tymheredd ar eich brand oergell penodol chi.