Skip page header and navigation

Fflapjacs menyn pysgnau a banana

Fflapjacs menyn pysgnau a banana

Mae'r bariau egni hyn yn wych i ddefnyddio unrhyw gnau neu ffrwythau sych sydd gennych yng nghefn eich cwpwrdd; cnau coco sych, darnau bach o siocled, neu unrhyw beth arall yr ydych ei awydd! Ar gyfer dewis figan hawdd, cyfnewidiwch y menyn a'r mêl am ledaeniad llysiau a surop masarn.
Gan Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff
Yn gweini 12
Amser Paratoi/Coginio: 45-60 munud
rich golden squares of flapjack topped with baked slices of banana

Cynhwysion

3 banana aeddfed, stwnsh
200g o geirch
Llond llaw mawr o ffrwythau sych, cnau neu hadau, wedi'u torri'n fras
2 lwy fwrdd o fenyn cnau daear llyfn
Byddai menyn almon neu cashiw yn gweithio hefyd
2 lwy fwrdd o fêl
Os yw'ch mêl wedi crisialu, rhowch eich mêl mewn dysgl o ddŵr cynnes a’i adael i gynhesu'n araf.
1 llwy de sinamon
2 lwy fwrdd o fenyn
Pinsiad da o halen

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Rysáit

  1. Cynheswch y ffwrn ymlaen llaw i 180°C/160°C a leiniwch glawr pobi gyda phapur gwrthsaim.

  2. Toddwch y menyn, y menyn pysgnau, y mêl, y sinamon a’r halen gyda’i gilydd yn y microdon, gan droi’n achlysurol tan fod y menyn wedi toddi’n llwyr.

  3. Cymysgwch y ceirch, y banana, y ffrwythau sych a chnau mewn dysgl fawr. Ychwanegwch y cymysgedd menyn wedi’i doddi a’i droi tan ei fod wedi’i gyfuno’n dda.

  4. Trosglwyddwch y cymysgedd i’r clawr pobi, gan wasgu i lawr fel ei fod yn llenwi’r corneli ac yn gwneud haen wastad.

  5. Pobwch am tua 30-40 munud, tan fod y top yn dechrau troi’n frown euraidd.

  6. Oerwch ychydig yn y tun, yna eu troi allan ar weiren oeri a’u gadael i oeri’n llwyr.

  7. Sleisiwch yn sgwariau a’u mwynhau gyda phaned o de!

Manteisio i’r eithaf ar eich bwyd dros ben
Storio mewn
Cynhwysydd aerglos
Amser
Rhewi am hyd at 3 mis
Ble i’w storio
Oergell neu rewgell
Aildwymo
Dylid ei ddadmer yn yr oergell cyn ei fwyta.

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Os gwnaethoch fwynhau’r rysáit hon, rhowch gynnig ar

Y tu mewn i oergell gyda rhywun yn newid y deial tymheredd ynddi

Cadwch eich oergell ar 5°C neu’n oerach

Wyddoch chi y gallai newid tymheredd eich oergell helpu i gadw eich bwyd am dri diwrnod yn hirach nag arfer? Dyna ichi lwyddiant ar gyfer cadw eich bwyd yn ffres yn hirach. Gall ein teclyn tymheredd oergell eich helpu i ddysgu sut i newid y tymheredd ar eich brand oergell penodol chi.