Skip page header and navigation

Pei homity

Pei homity

Pei agored traddodiadol Gorllewin Lloegr sy'n rhad, yn eich llenwi ac yn gyflym i'w wneud. Mae'n well ei fwyta'n gynnes yn hytrach na'n boeth, ac mae'n hyfryd yn oer, felly mae'n ddelfrydol ar gyfer picnic neu focsys bwyd.

Opsiynau llysieuol a figan: Defnyddiwch fadarch neu toffw mwg yn lle cig moch. Neu defnyddiwch gaws hufen figan ar sail ar soia yn lle wy a llaeth. Cyngor ar alergeddau: Gellir ei wneud â blawd heb glwten, caws heb lactos a llaeth soia.
Gan Lyndon Gee
Yn gweini 4
Amser Paratoi/Coginio: 45-60 munud
a baked filled pie with a crispy golden top layer

Cynhwysion

150g o flawd, plaen neu heb glwten
75ml o olew blodau’r haul neu lysiau ar gyfer y toes, gydag ychydig yn ychwanegol ar gyfer ffrio
50ml o ddŵr oer
250g o wreiddlysiau wedi'u coginio fel tatws, pannas neu foron, wedi'u torri'n fân
Nid oes angen plicio, dim ond eu golchi’n dda!
2 winwnsyn neu genhinen, wedi'u torri
Defnyddiwch yr hyn sydd gennych chi. Mae shibwns neu nionod dodwy yn gweithio'n dda hefyd.
2 afal heb eu plicio, heb y craidd ac wedi’u torri
3 dafell o gig moch, wedi'i rwygo
Mae'r rysáit hon yn gweithio'n berffaith gyda chig wedi'i rewi. Edrychwch beth sydd gennych chi’n eich rhewgell a chofiwch ddadmer y cig yn drylwyr cyn ei goginio.
75ml o laeth, neu hufen neu iogwrt plaen
100g o gaws, wedi'i gratio
1 wy
Halen a phupur

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Rysáit

 1. Cofiwch ddadmer eich cig yn yr oergell a’i ddefnyddio cyn pen 24 awr, neu mewn microdon ar ‘dadmer’ yn union cyn ei ddefnyddio.

  Mae’r rysáit hon yn gweithio’n llawn cystal gyda chig wedi’i rewi. Gwiriwch beth sydd gennych yn y rhewgell a dadrewi cig yn drylwyr cyn ei goginio. 

 2. Rhowch y blawd, yr olew, y dŵr a phinsiad o halen mewn dysgl a’u cymysgu i wneud toes. Os ydych chi’n defnyddio blawd gwenith cyflawn bydd angen ychydig o ddŵr arnoch chi. Gorchuddiwch a’i roi yn yr oergell am 15 munud, ac yna gwasgaru blawd ar arwyneb gwastad glân a rholio’r does ½ cm o drwch, i leinio tun metel crwn 20cm x 4cm o ddyfnder sydd ag olew ysgafn.

 3. Yn y cyfamser, ychwanegwch ychydig o olew i sosban, ac ychwanegu’r cig moch a’r winwns neu’r genhinen, a’u troi’n rheolaidd tan fod winwns yn dechrau brownio. Ychwanegwch yr afalau a’r gwreiddlysiau a’u coginio am 3-4 munud arall, gan barhau i droi’n rheolaidd.

 4. Ychwanegwch y llaeth, ¾ y caws, ychydig o halen a phupur a throi’r gymysgedd am 1 munud, yna cymysgu’r wy a rhoi’r cymysgedd yng nghas y toes.

 5. Rhowch weddill y caws wedi’i gratio ar ei ben a’i bobi am 20-25 munud mewn ffwrn wedi’i gynhesu ymlaen llaw 180°C/Nwy 6/400°F tan ei fod yn frown euraidd.

 6. Defnydd: Tatws wedi’u berwi, eu rhostio neu eu pobi; llysiau eraill wedi’u coginio fel brocoli, blodfresych, ffa gwyrdd neu gwrd; neu gyw iâr wedi’i goginio.

 7. Amrywiadau: Defnyddiwch unrhyw gaws gan gynnwys caws glas neu gaws gafr. Defnyddiwch gellyg yn lle afalau; ychwanegu cnau Ffrengig a rhoi cynnig ar gig moch wedi’i gochi neu ham, tsioriso neu hadog wedi’i gochi.

 8. Blas ychwanegol: Ychwanegwch berlysiau fel basil, oregano persli, cennin syfi neu daragon. Ychwanegwch lwy de o fwstard Dijon neu lwy de o bast cyri neu garlleg wedi’i fathru.

 9. Cofiwch rewi unrhyw ddognau nad ydych chi’n eu bwyta y tro hwn i’w harbed rhag mynd i’r bin. Dyma ffordd wych o arbed amser ar gyfer pryd o fwyd syml ar gyfer diwrnod arall pan fyddwch efallai’n brysur. Yn syml, cofiwch ei ddadmer yn yr oergell a’i ddefnyddio cyn pen 24 awr.

Manteisio i’r eithaf ar eich bwyd dros ben
Storio mewn
Cynhwysydd aerglos
Amser
Oergell am 2 ddiwrnod, rhewgell 3-6 mis
Ble i’w storio
Oergell neu rewgell
Aildwymo
Dylid ei ail gynhesu yn y ffwrn neu ficrodon tan ei fod yn chwilboeth. Ail-gynheswch unwaith yn unig.

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Os gwnaethoch fwynhau’r rysáit hon, rhowch gynnig ar

Y tu mewn i oergell gyda rhywun yn newid y deial tymheredd ynddi

Cadwch eich oergell ar 5°C neu’n oerach

Wyddoch chi y gallai newid tymheredd eich oergell helpu i gadw eich bwyd am dri diwrnod yn hirach nag arfer? Dyna ichi lwyddiant ar gyfer cadw eich bwyd yn ffres yn hirach. Gall ein teclyn tymheredd oergell eich helpu i ddysgu sut i newid y tymheredd ar eich brand oergell penodol chi.