Skip page header and navigation

Pei Hagis

Pei Hagis

Byddai'r pei swmpus a blasus yn berffaith ar gyfer noson Burns neu unrhyw noson aeafol!
Gan MacSween Haggis
Yn gweini 6
Amser Paratoi/Coginio: 30-45 munud
Pastai gyda thatws stwnsh ar ei phen, gyda hagis ynddi

Cynhwysion

454g o Hagis Macsween
750g o datws Maris Piper
Nid oes angen eu plicio, dim ond eu golchi’n dda!
1 swejen fawr
1 winwnsyn mawr
Defnyddiwch yr hyn sydd gennych chi. Mae shibwns, cennin a nionod dodwy yn gweithio'n dda yma.
2 ewin garlleg
250ml o stoc cig eidion poeth
50g o fenyn
2 lwy fwrdd o olew olewydd
2 lwy fwrdd o bast tomato
2 lwy de o saws Swydd Gaerwrangon
1 llwy fwrdd o flawd plaen
Nytmeg
1 ddeilen llawryf
Persli wedi'i dorri
Halen a phupur

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Rysáit

 1. Cynheswch yr olew mewn padell fawr a ffrio’r winwnsyn dros wres isel am bum munud tan ei fod wedi meddalu, yna ychwanegu’r garlleg a’i goginio am 2 funud.

 2. Ychwanegwch yr hagis wedi’i friwsioni a’i droi i gyfuno.

 3. Ychwanegwch y stoc, y past tomato, y saws Swydd Gaerwrangon a’r blawd i mewn a’i fudferwi a’i goginio am 15 munud.

 4. Blaswch y llenwad ac ychwanegu halen, pupur ac ychydig o nytmeg wedi’i gratio i ychwanegu blas. Oerwch y llenwad cyn ei ddefnyddio.

 5. Berwch y tatws a’r swejen mewn dwy sosban ar wahân tan eu bod yn feddal. Bydd angen i’r swejen ferwi am ychydig yn hirach na’r tatws.

 6. Stwnsiwch y tatws gyda 25g o fenyn a digon o laeth cyflawn i greu stwnsh llyfn. Cadwch 50g o’r stwnsh yn ôl i gymysgu gyda’r swejen ac yna ychwanegu blas gyda halen a phupur.

 7. Stwnsiwch y swejen gyda 25g o fenyn ac ychydig o laeth cyflawn i greu stwnsh llyfn. Trowch rywfaint o’r stwnsh tatws i mewn a’u cymysgu gyda’i gilydd ac yna ychwanegu blas gyda halen a phupur.

 8. Llenwch y pei gyda’r hagis oer, gan eu llenwi tri chwarter y ffordd i fyny.

 9. Trosglwyddwch y stwnsh tatws i fag peipio wedi’i ffitio â blaen seren mawr ac yna gwneud yr un peth gyda’r stwnsh swejen.

 10. Ychwanegwch y tatws stwnsh dros y pei gyda’r bag peipio ac yna’r stwnsh swejen bob yn ail ac yna rhoi’r pei ar glawr pobi trwm.

 11. Gostyngwch dymheredd y popty i 180 ° C a brwsio’r pei gydag ychydig o fenyn wedi toddi a gwasgaru’r persli arno.

 12. Coginiwch am 30 munud, tan fod y pei yn boeth a’r stwnsh wedi’i liwio’n ysgafn.

Manteisio i’r eithaf ar eich bwyd dros ben
Storio mewn
Cynhwysydd aerglos
Amser
2 ddiwrnod
Ble i’w storio
Oergell
Aildwymo
Dylid ei ail gynhesu yn y ffwrn neu ficrodon nes ei fod yn chwilboeth. Ail-gynheswch unwaith yn unig.

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Os gwnaethoch fwynhau’r rysáit hon, rhowch gynnig ar

Y tu mewn i oergell gyda rhywun yn newid y deial tymheredd ynddi

Cadwch eich oergell ar 5°C neu’n oerach

Wyddoch chi y gallai newid tymheredd eich oergell helpu i gadw eich bwyd am dri diwrnod yn hirach nag arfer? Dyna ichi lwyddiant ar gyfer cadw eich bwyd yn ffres yn hirach. Gall ein teclyn tymheredd oergell eich helpu i ddysgu sut i newid y tymheredd ar eich brand oergell penodol chi.