Skip page header and navigation

Nwdls iach

Nwdls iach

Mae'r pryd syml hwn yn defnyddio darnau bach o lysiau dros ben a chig wedi'i goginio. Gellir hyd yn oed ei storio yn yr oergell ar gyfer cinio drannoeth.

Gellir defnyddio'r cig a'r llysiau a awgrymir isod yn lle bwyd dros ben arall a allai fod gennych.
Gan Chris Mantle
Yn gweini 1
Amser Paratoi/Coginio: 10-20 munud
Powlen werdd yn cynnwys llawer o nwdls euraidd gyda llysiau wedi’u cymysgu ynddi

Cynhwysion

40g o gyw iâr neu ham wedi'i goginio a’i sleisio’n fân
1 shibwnsyn, wedi'i sleisio'n fân iawn
Defnyddiwch yr hyn sydd gennych chi. Mae cennin neu nionod dodwy yn gweithio'n dda yma hefyd.
1 llwy fwrdd o foronen wedi'i gratio
Nid oes angen ei phlicio, dim ond ei golchi’n dda cyn ei gratio!
1 llwy fwrdd o courgette wedi'i gratio
1 llond llaw o sbigoglys wedi'i dorri'n fân iawn
1 garlleg ewin bach, wedi'i dorri'n fân iawn
1 nyth o nwdls reis (y math sydd ond angen eu socian mewn dŵr poeth)
1 llwy de o olew sesame
¼ ciwb stoc cyw iâr
½ llwy de o bowdr tsili neu bowdr cyri

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Rysáit

  1. Paratowch y llysiau gan eu cadw’n fach iawn neu wedi’u gratio.

  2. Sleisiwch y cyw iâr neu’r ham yn fân.

  3. Rhowch y nwdls mewn dysgl a’u gorchuddio â dŵr sydd newydd ferwi a rhoi plât ar ei ben a’i adael am 5 munud.

  4. Mewn dysgl arall, ychwanegwch y llwy de o olew sesame, yr holl lysiau, cyw iâr/ham, powdr tsili, ciwb stoc a hanner mwg o ddŵr sydd newydd ferwi.

  5. Draeniwch y nwdls a’u trosglwyddo i ddysgl, yna ychwanegu’r cymysgedd llysiau a chyw iâr/ham a’u cymysgu’n dda.

Manteisio i’r eithaf ar eich bwyd dros ben
Storio mewn
Cynhwysydd aerglos
Amser
24 awr
Ble i’w storio
Oergell
Aildwymo
Dylid ei ail gynhesu yn y ffwrn neu ficrodon nes ei fod yn chwilboeth. Ail-gynheswch unwaith yn unig.

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Os gwnaethoch fwynhau’r rysáit hon, rhowch gynnig ar

Y tu mewn i oergell gyda rhywun yn newid y deial tymheredd ynddi

Cadwch eich oergell ar 5°C neu’n oerach

Wyddoch chi y gallai newid tymheredd eich oergell helpu i gadw eich bwyd am dri diwrnod yn hirach nag arfer? Dyna ichi lwyddiant ar gyfer cadw eich bwyd yn ffres yn hirach. Gall ein teclyn tymheredd oergell eich helpu i ddysgu sut i newid y tymheredd ar eich brand oergell penodol chi.