Skip page header and navigation

Lletemau trwchus blodfresych rhost gyda dresin tahini

Lletemau trwchus blodfresych rhost gyda dresin tahini

Allai’r rysáit yma ddim bod yn haws, rysáit blodfresych blasus a grëwyd gan gogydd Tesco, Martyn Lee yn Sioe Frenhinol Cymru 2017. Ffordd wych o ddefnyddio’r llysieuyn cyfan – y coesyn, y dail a’r cyfan! Torrwch yn ddarnau a'i weini. Gwych fel pryd ochr gyda chigoedd rhost.
Gan Tesco Real Food
Yn gweini 4
Amser Paratoi/Coginio: 20-30 munud
Blodfresych wedi’i rostio gyda dresin tahini oren a garnais o leimiau

Cynhwysion

1 blodfresych mawr, wedi'i dorri'n ddarnau
40g o fenyn
20g o olew hadau rêp
10g o ras el hanout i ychwanegu blas
80g o tahini
25g o sudd lemwn
5g o arlleg
100g o iogwrt naturiol
Llond llaw o goriander, wedi'i dorri'n fân
3 llwy fwrdd o hadau pomgranad

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Rysáit

  1. Cynheswch y ffwrn i nwy 7, 230 ° C (ffan 210 ° C), 450 ° F.

  2. Cymysgwch y blodfresych gyda’r menyn, yr olew a’r blas mewn dysgl fawr. Peidiwch â phoeni os yw’n torri ychydig.

  3. Rhostiwch ar glawr pobi am 15-18 munud tan ei fod yn euraidd ac ychydig yn golosgedig.

  4. Yn y cyfamser, cymysgwch y tahini, y lemwn, y garlleg, yr halen a’r iogwrt i wneud y dresin. Gallwch ei lacio gydag ychydig o ddŵr os oes angen.

  5. Trefnwch y blodfresych ar blât ac ychwanegu’r dresin dros y blodfresych ac yna gwasgaru’r hadau coriander a phomgranad ar ben y dresin.

Manteisio i’r eithaf ar eich bwyd dros ben
Storio mewn
Cynhwysydd aerglos
Amser
Oergell am 2 ddiwrnod
Ble i’w storio
Oergell
Aildwymo
Dylid ei ail gynhesu yn y ffwrn neu ficrodon tan ei fod yn chwilboeth. Ail-gynheswch unwaith yn unig.

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Os gwnaethoch fwynhau’r rysáit hon, rhowch gynnig ar

Y tu mewn i oergell gyda rhywun yn newid y deial tymheredd ynddi

Cadwch eich oergell ar 5°C neu’n oerach

Wyddoch chi y gallai newid tymheredd eich oergell helpu i gadw eich bwyd am dri diwrnod yn hirach nag arfer? Dyna ichi lwyddiant ar gyfer cadw eich bwyd yn ffres yn hirach. Gall ein teclyn tymheredd oergell eich helpu i ddysgu sut i newid y tymheredd ar eich brand oergell penodol chi.