Skip page header and navigation

Cacen datws mewn tun myffin

Cacen datws mewn tun myffin

Gellir gwneud y rysáit flasus hon gan ddefnyddio unrhyw fath o wreiddlysiau stwnsh sydd dros ben, ac os nad oes gennych unrhyw gennin syfi, ceisiwch ddefnyddio cymysgedd o winwns a chennin wedi'u torri'n fân.
Gan Veronica Formosa Hamilton
Yn gweini 4
Amser Paratoi/Coginio: 30-45 munud
Crimpiau tatws euraidd crwn, crimp wedi’u gweini ar blât

Cynhwysion

2 gwpan o datws stwnsh dros ben neu unrhyw wreiddlysiau stwnsh
Gallech chi ddefnyddio moron, pannas neu datws melys
1 wy
⅓ cwpan o gaws Cheddar aeddfed wedi'i gratio
2 lwy fwrdd o gennin syfi wedi'u torri
Briwsion bara cartref
Chwistrell olew olewydd (neu defnyddiwch frwsh toes i wasgaru olew potel yn gynnil)
Halen a phupur i roi blas

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Rysáit

  1. Cynheswch y ffwrn i 200°C.

  2. Cyfunwch y tatws stwnsh, yr wy, y caws wedi’i gratio a chennin syfi yn dda ac ychwanegu blas gyda halen a phupur.

  3. Irwch dun myffin safonol gan ddefnyddio chwistrell olew olewydd.

  4. Siapiwch y gymysgedd yn gacen datws a’i rolio mewn briwsion bara.

  5. Rhowch y cacennau datws yn y tun myffin a chwistrellwch y top gyda chwistrell olew olewydd.

  6. Coginiwch yn y ffwrn am 16-20 munud neu tan eu bod yn euraidd.

  7. Gweinwch gyda hufen sur a chennin syfi.

  8. Cofiwch rewi unrhyw ddognau nad ydych chi’n eu bwyta y tro hwn i’w harbed rhag mynd i’r bin. Dyma ffordd wych o arbed amser ar gyfer pryd o fwyd syml ar gyfer diwrnod arall pan fyddwch efallai’n brysur.

    Dylech ddadrewi dognau wedi’u rhewi yn yr oergell a’u defnyddio o fewn 24 awr, neu gallech eu dadrewi yn y microdon ar ‘defrost’ yn syth cyn eu defnyddio. 

Manteisio i’r eithaf ar eich bwyd dros ben
Storio mewn
Cynhwysydd aerglos
Amser
Oergell am 2 ddiwrnod, rhewgell 3 mis
Ble i’w storio
Oergell neu rewgell
Aildwymo
Dylid ei ail gynhesu yn y ffwrn neu ficrodon tan ei fod yn chwilboeth. Ail-gynheswch unwaith yn unig.

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Os gwnaethoch fwynhau’r rysáit hon, rhowch gynnig ar

Y tu mewn i oergell gyda rhywun yn newid y deial tymheredd ynddi

Cadwch eich oergell ar 5°C neu’n oerach

Wyddoch chi y gallai newid tymheredd eich oergell helpu i gadw eich bwyd am dri diwrnod yn hirach nag arfer? Dyna ichi lwyddiant ar gyfer cadw eich bwyd yn ffres yn hirach. Gall ein teclyn tymheredd oergell eich helpu i ddysgu sut i newid y tymheredd ar eich brand oergell penodol chi.