Skip page header and navigation

Briwgig pwmpen cnau menyn

Briwgig pwmpen cnau menyn

Yn Ne Affrica, traddodiad yw dechrau llestr o'r briwgig ffrwythau melys a sur sbeislyd hwn a'i gadw ar y stôf trwy'r gaeaf, gan ychwanegu mwy o gigoedd, llysiau a ffrwythau wrth iddo gael ei fwyta. Yma mae wedi'i drawsnewid yn rysáit pei briwgig anarferol gyda chaws wedi'i gratio ar ei ben.
Gan Caroline Marson
Yn gweini 8
Amser Paratoi/Coginio: 10-20 munud
Pwnpen Cnau Menyn o'r Popty Araf & Saws Caws Mwg

Cynhwysion

3 llwy fwrdd o olew olewydd
2 pwmpen cnau menyn canolig, wedi'u plicio, heb hadau a'u torri'n ddarnau
Arbedwch y crwyn wedi'u plicio a'u defnyddio i wneud stoc ar gyfer cawl neu stiwiau a’i rewi tan fod ei angen.
1kg o friwgig cig oen, cig eidion neu gig dafad
1 winwnsyn, wedi'i blicio a'i dorri'n fân
Edrychwch yn eich rhewgell am winwnsyn all fod angen i chi ei ddefnyddio.
2 ewin garlleg, wedi'u plicio a'u malu
2 lwy fwrdd o biwrî tomato
1 llwy fwrdd o bowdr cyri
2 x 400g o domatos tun wedi'u torri'n fân
2 lwy fwrdd o siytni mango
1 can o fricyll cyfan
570ml o laeth
Halen a phupur du wedi'i falu

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Rysáit

  1. Cofiwch ddadmer eich cig yn yr oergell a’i ddefnyddio cyn pen 24 awr, neu mewn microdon ar ‘dadmer’ yn union cyn ei ddefnyddio.

    Mae’r rysáit hon yn gweithio’n llawn cystal gyda chig wedi’i rewi. Gwiriwch beth sydd gennych yn y rhewgell a dadrewi cig yn drylwyr cyn ei goginio. 

  2. Cynheswch y ffwrn i 190°C (375°F) marc 5, a rhoi 2 lwy fwrdd o olew olewydd mewn dysgl ac ychwanegu’r bwmpen cnau menyn, ac yna ychwanegu blas a’i gymysgu’n dda. Rhowch y cig mewn tun rhostio a’i rostio am 25 - 30 munud, nes ei fod yn frau.

  3. Yn y cyfamser, cynheswch weddill yr olew , mewn caserol mawr a thro-ffrio’r winwns am 5 munud neu tan eu bod yn feddal. Ychwanegwch y briwgig a’i goginio tan ei fod wedi brownio am tua 10 munud a chael gwared ar unrhyw fraster dros ben.

  4. Ychwanegwch y garlleg, y piwrî tomato a’r powdr cyri a’i goginio am 1 munud arall.

  5. Ychwanegwch y tomatos wedi’u torri, y siytni mango, y bricyll wedi’u draenio a’r llaeth a’u berwi a’u coginio am tua 20 munud, gan ychwanegu dŵr ato os yw’n dechrau mynd yn rhy sych. Ychwanegwch y bwmpen cnau menyn wedi’i rostio a’i flasu ac yna ychwanegu blas cyn ei roi mewn dysgl pei 1.5 litr sy’n addas ar gyfer y ffwrn neu ddysglau llai ar gyfer y rhewgell ac yna gwasgaru caws wedi’i gratio ar ei ben.

  6. Coginiwch am 20-25 munud, tan ei fod yn euraidd a’i weini gyda salad, tatws pob neu lysiau tymhorol.

  7. Cofiwch rewi unrhyw ddognau nad ydych chi’n eu bwyta y tro hwn i’w harbed rhag mynd i’r bin. Dyma ffordd wych o arbed amser ar gyfer pryd o fwyd syml ar gyfer diwrnod arall pan fyddwch efallai’n brysur. Bydd modd ei ddadmer yn yr oergell a’i ddefnyddio o fewn 24 awr.

Manteisio i’r eithaf ar eich bwyd dros ben
Storio mewn
Cynhwysydd aerglos
Amser
Oergell am 2 ddiwrnod, rhewgell am 3-6 mis
Ble i’w storio
Oergell neu rewgell
Aildwymo
Rhowch y pryd yn y ffwrn neu ficrodon tan ei fod yn chwilboeth. Ail-gynheswch unwaith yn unig.

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Os gwnaethoch fwynhau’r rysáit hon, rhowch gynnig ar

Y tu mewn i oergell gyda rhywun yn newid y deial tymheredd ynddi

Cadwch eich oergell ar 5°C neu’n oerach

Wyddoch chi y gallai newid tymheredd eich oergell helpu i gadw eich bwyd am dri diwrnod yn hirach nag arfer? Dyna ichi lwyddiant ar gyfer cadw eich bwyd yn ffres yn hirach. Gall ein teclyn tymheredd oergell eich helpu i ddysgu sut i newid y tymheredd ar eich brand oergell penodol chi.