Skip page header and navigation

Selsig, winwns a thatws mewn hambwrdd pobi

Selsig, winwns a thatws mewn hambwrdd pobi

Mae'r pryd hwn yn ddelfrydol ar gyfer swper yn ystod yr wythnos gan mai dim ond deng munud y mae'n ei gymryd i'w baratoi ac mae'n defnyddio un ddysgl yn unig ar gyfer coginio.

Defnyddiwch eich hoff amrywiaeth o selsig a chyfnewidiwch y pannas am datws i gael canlyniad yr un mor flasus.
Gan Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff
Yn gweini 4
Amser Paratoi/Coginio: 40 munud
A dish of baked sausages and potatoes on a table ready to serve

Cynhwysion

Pecyn 454g o selsig
Mae'r rysáit yn gweithio'n berffaith gyda chig wedi'i rewi. Edrychwch beth sydd gennych yn eich rhewgell a chofiwch ddadmer cig yn drylwyr cyn ei goginio.
1 winwnsyn mawr, wedi'i dorri'n lletemau
500g o datws newydd neu datws salad, wedi'u sleisio'n drwchus
Does dim angen eu plicio, dim ond eu golchi’n dda!
2 lwy fwrdd o olew olewydd
1 llwy fwrdd o fwstard grawn cyflawn
1 llwy fwrdd o ddail teim ffres neu sych
Mae perlysiau sych yn gweithio cystal.

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Rysáit

  1. Cofiwch ddadmer eich cig yn yr oergell a’i ddefnyddio cyn pen 24 awr, neu mewn microdon ar ‘dadmer’ yn union cyn ei ddefnyddio.

    Mae’r rysáit hon yn gweithio’n llawn cystal gyda chig wedi’i rewi. Gwiriwch beth sydd gennych yn y rhewgell a dadrewi cig yn drylwyr cyn ei goginio. 

  2. Cynheswch y ffwrn i 200°C, marc nwy 6.

  3. Trowch bob selsig yn 2 a’u torri i wneud 16 selsig bach.

  4. Rhowch y winwnsyn a’r tatws mewn hambwrdd rhostio mawr, yna’r olew, y mwstard a’r teim ac ychwanegu digon o flas.

  5. Pobwch am 30-35 munud, gan droi hanner ffordd drwodd neu eu bod yn euraidd a’r tatws yn frau.

Manteisio i’r eithaf ar eich bwyd dros ben
Storio mewn
Cynhwysydd aerglos
Amser
Oergell am 2 ddiwrnod
Ble i’w storio
Oergell
Aildwymo
Dylid ei ail gynhesu yn y ffwrn neu ficrodon tan ei fod yn chwilboeth. Ail-gynheswch unwaith yn unig.

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Os gwnaethoch fwynhau’r rysáit hon, rhowch gynnig ar

Y tu mewn i oergell gyda rhywun yn newid y deial tymheredd ynddi

Cadwch eich oergell ar 5°C neu’n oerach

Wyddoch chi y gallai newid tymheredd eich oergell helpu i gadw eich bwyd am dri diwrnod yn hirach nag arfer? Dyna ichi lwyddiant ar gyfer cadw eich bwyd yn ffres yn hirach. Gall ein teclyn tymheredd oergell eich helpu i ddysgu sut i newid y tymheredd ar eich brand oergell penodol chi.