Skip page header and navigation

Saws poeth pupur a garlleg wedi'i eplesu

Saws poeth pupur a garlleg wedi'i eplesu

Dyma rysáit syml sy’n creu'r ychwanegiad perffaith ar gyfer arfogi’ch oergell a gall ychwanegu cic at amrywiaeth o wahanol brydau. Arbrofwch gyda pha lysiau rydych chi'n eu hychwanegu y tu hwnt i'r tsili a'r garlleg a gweld pa flasau sy'n gweithio i chi – neu beth sydd angen ei achub! Gall yr amser sydd ei angen ar gyfer yr eplesiad fod yn hirach os yw tymheredd yr ystafell yn oerach.
Gan Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff
Yn gweini 8
Amser Paratoi/Coginio: 10-20 munud
Powlen goch lachar o saws pupur a garlleg poeth, wrth ymyl pupurau tsili

Cynhwysion

6 tsili maint canolig
3 ewin o arlleg
Llond llaw o foron, pupur coch neu lysiau eraill wedi'u torri'n fras
250ml o ddŵr
3 llwy de o halen o ansawdd da

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Rysáit

  1. Dylech sterileiddio jar wydr y gellir ei ail selio, gan ddefnyddio sebon a dŵr poeth.

  2. Torrwch y topiau oddi ar y tsilis a phlicio’r garlleg a’u rhoi yng ngwaelod y jar gyda’r moron, pupur coch neu lysiau eraill rydych chi wedi dewis eu defnyddio ar gyfer blas ychwanegol.

  3. Gwnewch eich heli trwy droi halen i’r dŵr tan ei fod wedi hydoddi. Efallai y byddwch am wneud hyn ar yr hob i gyflymu’r broses ond gwnewch yn siŵr bod eich heli wedi’i oeri’n llawn cyn ei ddefnyddio.

  4. Arllwyswch yr heli dros eich tsilis a’ch llysiau gan sicrhau eu bod wedi suddo. Cofiwch, mae ‘o dan yr heli yn iawn’.

  5. Storiwch mewn lle cynnes allan o olau haul uniongyrchol am 2-3 diwrnod ac yna agor y jar a throi’r cynnwys bob dydd.

  6. Unwaith y bydd yr heli wedi mynd yn gymylog a bod arogl ychydig yn sur iddo, arllwyswch y cynhwysion allan o’r jar a’u blendio nes eu bod yn llyfn. Tynnwch rywfaint o’r hylif heli yn dibynnu pa mor drwchus yr hoffech i’ch saws poeth fod.

  7. Arllwyswch yn ôl i jar neu botel wydr a’i storio yn yr oergell a’i ddefnyddio gydag pha bynnag saig y dymunwch, neu i ychwanegu blas ychwanegol at sawsiau pasta.

Manteisio i’r eithaf ar eich bwyd dros ben
Storio mewn
Jar wydr y gellir ei ail selio
Amser
2-3 mis
Ble i’w storio
Oergell
Aildwymo
Ddim yn berthnasol

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Os gwnaethoch fwynhau’r rysáit hon, rhowch gynnig ar

Y tu mewn i oergell gyda rhywun yn newid y deial tymheredd ynddi

Cadwch eich oergell ar 5°C neu’n oerach

Wyddoch chi y gallai newid tymheredd eich oergell helpu i gadw eich bwyd am dri diwrnod yn hirach nag arfer? Dyna ichi lwyddiant ar gyfer cadw eich bwyd yn ffres yn hirach. Gall ein teclyn tymheredd oergell eich helpu i ddysgu sut i newid y tymheredd ar eich brand oergell penodol chi.