Skip page header and navigation

Nwdls cyw iâr un ddysgl

Nwdls cyw iâr un ddysgl

Swper un ddysgl cyflym i un sy'n flasus ac yn arbed ar olchi llestri!
Gan Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff
Yn gweini 1
Amser Paratoi/Coginio: 10-20 munud
Powlen werdd yn cynnwys llawer o nwdls euraidd gyda llysiau wedi’u cymysgu ynddi

Cynhwysion

55g o nwdls reis sydyn
1 ciwb o stoc cyw iâr â llai o halen, wedi’i friwsioni a’i ychwanegu at 250ml o ddŵr berwedig mewn jwg a’i droi
1 brest cyw iâr heb groen, wedi'i dorri'n fân
1 moronen fach, wedi'i sleisio'n denau
Nid oes angen ei phlicio dim ond ei golchi’n dda!
25g o bys wedi'u rhewi
½ pupur coch bach, wedi'i sleisio
1 shibwns, wedi'i rwygo
1 llwy de o flawd corn
2 lwy de o saws soi â llai o halen
¼ llwy de o 5 sbeis Tsieineaidd

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Rysáit

  1. Cofiwch ddadmer eich cig yn yr oergell a’i ddefnyddio cyn pen 24 awr, neu mewn microdon ar ‘dadmer’ yn union cyn ei ddefnyddio.

    Mae’r rysáit hon yn gweithio’n llawn cystal gyda chig wedi’i rewi. Gwiriwch beth sydd gennych yn y rhewgell a dadrewi cig yn drylwyr cyn ei goginio. 

  2. Rhowch y nwdls mewn dysgl gawl neu fwg mawr sy’n addas i’r ficrodon ac yna arllwyso’r stoc poeth dros y nwdls a’i adael am 3 munud.

  3. Ychwanegwch y cyw iâr, y moron, y pys, y pupur coch a’r shibwns ac yna cymysgu’r blawd corn, y saws soi ysgafn, y 5-sbeis ac 1 llwy fwrdd o ddŵr oer mewn dysgl fach. Arllwyswch y cymysgedd blawd corn dros y nwdls yna cymysgu popeth gyda’i gilydd gan sicrhau bod y llysiau wedi’u dosbarthu’n gyfartal trwy’r ddysgl.

  4. Gorchuddiwch y ddysgl gyda haenen lynu a’i roi yn ficrodon ar Uchel am 2 funud, gan droi hanner ffordd trwy goginio, tan fod y cyw iâr yn chwilboeth. Gadewch i sefyll am 1 munud cyn ei weini.

Manteisio i’r eithaf ar eich bwyd dros ben
Storio mewn
Cynhwysydd aerglos
Amser
Oergell am 2 ddiwrnod
Ble i’w storio
Oergell
Aildwymo
Dylid ei ail gynhesu yn y ffwrn neu ficrodon tan ei fod yn chwilboeth. Ail-gynheswch unwaith yn unig.

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Os gwnaethoch fwynhau’r rysáit hon, rhowch gynnig ar

Y tu mewn i oergell gyda rhywun yn newid y deial tymheredd ynddi

Cadwch eich oergell ar 5°C neu’n oerach

Wyddoch chi y gallai newid tymheredd eich oergell helpu i gadw eich bwyd am dri diwrnod yn hirach nag arfer? Dyna ichi lwyddiant ar gyfer cadw eich bwyd yn ffres yn hirach. Gall ein teclyn tymheredd oergell eich helpu i ddysgu sut i newid y tymheredd ar eich brand oergell penodol chi.