Skip page header and navigation

Bara banana heb glwten

Bara banana heb glwten

Pa ffordd well o ddefnyddio'ch bananas sydd wedi aeddfedu gormod na'r bara banana heb glwten swmpus hwn sy’n toddi yn eich ceg.

Mae'n hynod syml i'w wneud ac mae'n ddelfrydol ar gyfer picnic diog a danteithion te prynhawn.
Gan Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff
Yn gweini 10
Amser Paratoi/Coginio: 1 awr +
Torth fanana wedi’i sleisio’n drwchus

Cynhwysion

3 banana fawr aeddfed iawn, wedi'u plicio a'u stwnshio
125g o fenyn
120g o siwgr mân
3 wy
225g o flawd heb glwten
½ llwy de o bowdr pobi heb glwten
¼ llwy de o gwm xanthan
2 llwy de o sinamon
1 llwy de o sbeis cymysg
100g o syltana neu fricyll sych, wedi'u torri'n ddarnau bach
1 llwy de o rin fanila
½ llwy de o halen

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Rysáit

 1. Cynheswch y ffwrn ymlaen llaw i nwy 4, 180°C, ffan 160°C.

 2. Irwch a leinio tun torth 1kg (2 bwys).

 3. Mewn cymysgydd mawr neu gyda chwisg drydan, curwch y menyn a’r siwgr tan eu bod yn lliw golau, yn ysgafn ac yn ffluwchog.

 4. Curwch yr wyau fesul un tan eu bod wedi’u cyfuno’n dda. Yna ychwanegwch weddill y cynhwysion a phlygu popeth gyda’i gilydd tan ei fod wedi’i ymgorffori’n llawn.

  Tip coginio heb glwten: Mae gwm xanthan yn cynorthwyo pobi heb glwten gan eu gwneud yn llai briwsionllyd ac yn gwneud toes heb glwten yn haws i’w rolio a’i drin. Mae ar gael mewn siopau bwyd iechyd arbenigol ac mewn rhai archfarchnadoedd.

   

 5. Arllwyswch y cymysgedd i’r tun torth wedi’i baratoi a’i bobi yn y ffwrn wedi’i gynhesu ymlaen llaw am 50-60 munud, nes bydd yn frown euraidd. Dylai sgiwer sydd wedi’i osod yn y ganolfan ddod allan yn lân. Os yw’r top yn tywyllu’n rhy gyflym, gorchuddiwch ef â ffoil.

 6. Ar ôl i’r dorth orffen coginio, tynnwch y dorth o’r ffwrn a’i gadael i oeri yn y tun am 10 munud, yna ei throi ar rac weiren.

 7. Torrwch yn dafelli trwchus a’i gweini gyda menyn.

Manteisio i’r eithaf ar eich bwyd dros ben
Storio mewn
Cynhwysydd aerglos
Amser
Lle oer, sych am sawl diwrnod, rhewgell am 3 mis
Ble i’w storio
Lle oer, sych neu rewgell. Dylid ei sleisio a’i lapio os ydych am ei rhewi a’i dadmer yn yr oergell.
Aildwymo
Ddim yn berthnasol

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Os gwnaethoch fwynhau’r rysáit hon, rhowch gynnig ar

Y tu mewn i oergell gyda rhywun yn newid y deial tymheredd ynddi

Cadwch eich oergell ar 5°C neu’n oerach

Wyddoch chi y gallai newid tymheredd eich oergell helpu i gadw eich bwyd am dri diwrnod yn hirach nag arfer? Dyna ichi lwyddiant ar gyfer cadw eich bwyd yn ffres yn hirach. Gall ein teclyn tymheredd oergell eich helpu i ddysgu sut i newid y tymheredd ar eich brand oergell penodol chi.