Skip page header and navigation

Jam ffrwythau cyflym

Jam ffrwythau cyflym

Dyma rysáit gwych i ddefnyddio ffrwythau meddal sydd wedi dechrau mynd yn hen, ond nid pan fydd wedi mynd cyn belled ei fod wedi cyrraedd y cam llwydo! Mae'r jam ffrwythau hwn yn debycach i gompot na jam arferol ac mae angen ei fwyta o fewn ychydig ddyddiau. Mae'n gyflym i'w wneud ac mae'n hyfryd wedi'i weini gyda sgonau, ar dost, wedi'i gymysgu i mewn i iogwrt neu ei roi ar hufen iâ.
Gan Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff
Yn gweini 1
Amser Paratoi/Coginio: 20-30 munud
Jar o jam mwyar piws blasus gydag amrywiaeth o fwyar ffres o’i amgylch

Cynhwysion

300g o ffrwythau meddal goraeddfed fel mefus, mafon, mwyar duon, wedi'u gadael a'u diblisgo os oes angen
300g o siwgr mân

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Rysáit

  1. Rhowch y ffrwythau meddal mewn padell fawr gyda’r siwgr mân a’u mathru’n ysgafn gyda fforc ac yna rhoi’r sosban dros y gwres i gynhesu’n ysgafn a berwi’r gymysgedd.

  2. Tynnwch y llysnafedd sy’n dod i’r wyneb gyda llwy a lleihau gwres y jam tan iddo ddod yn eithaf trwchus, yna ei arllwys i mewn i bowlen a’i adael i oeri a’i roi yn yr oergell tan rydych ei angen.

Manteisio i’r eithaf ar eich bwyd dros ben
Storio mewn
Cynhwysydd aerglos
Amser
Hyd at 12 mis
Ble i’w storio
Oergell
Aildwymo
Ddim yn berthnasol

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Os gwnaethoch fwynhau’r rysáit hon, rhowch gynnig ar

Y tu mewn i oergell gyda rhywun yn newid y deial tymheredd ynddi

Cadwch eich oergell ar 5°C neu’n oerach

Wyddoch chi y gallai newid tymheredd eich oergell helpu i gadw eich bwyd am dri diwrnod yn hirach nag arfer? Dyna ichi lwyddiant ar gyfer cadw eich bwyd yn ffres yn hirach. Gall ein teclyn tymheredd oergell eich helpu i ddysgu sut i newid y tymheredd ar eich brand oergell penodol chi.