Skip page header and navigation

Hash tatws dros ben

Hash tatws dros ben

Y pryd brecinio perffaith i ddefnyddio tatws rhost dros ben a llysiau wedi'u coginio o'ch oergell! Fe wnaethom ddefnyddio cêl wedi'i goginio dros ben, ffa gwyrdd a phupur wedi'u rhostio, ond gallwch chi roi cynnig ar gyfuniadau blas gwahanol!

Gallwch hefyd wneud y pryd hwn yn bryd llysieuol trwy beidio â defnyddio cig moch a defnyddio caws llysieuol.
Gan Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff
Yn gweini 4
Amser Paratoi/Coginio: 20-30 munud
Darnau o hash tatws euraidd wedi’u pentyrru ar blât gyda garnais ar eu pennau

Cynhwysion

6 – 8 taten rost dros ben, wedi'u torri’n giwbiau
200g o lysiau wedi'u coginio dros ben (cêl, ffa gwyrdd, pupur coch)
1 winwnsyn mawr, wedi'i dorri
Defnyddiwch yr hyn sydd gennych chi. Mae shibwns a nionod dodwy yn gweithio'n dda yma.
1 ewin garlleg, wedi'i dorri
3 neu 4 sleisen o gig moch heb ei gochi, wedi'i dorri'n fras
Mae'r rysáit yn gweithio'n berffaith gyda chig moch wedi'i rewi. Edrychwch beth sydd gennych yn eich rhewgell a’i ddadmer yn drylwyr cyn ei goginio.
75g o Cheddar mwg, wedi'i gratio
2 neu 3 o wyau buarth mawr
Olew olewydd
Halen a phupur i ychwanegu blas

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Rysáit

 1. Cofiwch ddadmer eich cig yn yr oergell a’i ddefnyddio cyn pen 24 awr, neu mewn microdon ar ‘dadmer’ yn union cyn ei ddefnyddio.

  Mae’r rysáit hon yn gweithio’n llawn cystal gyda chig wedi’i rewi. Gwiriwch beth sydd gennych yn y rhewgell a dadrewi cig yn drylwyr cyn ei goginio. 

 2. Cynheswch ychydig o olew olewydd mewn sgilet sy’n addas ar gyfer y ffwrn neu badell ar wres canolig.

 3. Ychwanegwch y winwns a’u gadael i goginio am ychydig funudau, cyn ychwanegu’r garlleg a’r cig moch.

 4. Ffriwch am ychydig funudau gan adael i ymylon y cig moch ddechrau troi’n grimp, cyn ychwanegu’r tatws. Codwch y gwres ychydig a’u coginio am ychydig funudau.

 5. Ychwanegwch y llysiau wedi’u coginio, yr halen a phupur a’u coginio am ychydig funudau.

 6. Ychwanegwch y caws wedi’i gratio a’i gymysgu drwy’r gymysgedd cyn ei dynnu oddi ar y gwres.

 7. Gwnewch yn siŵr bod yr hash wedi’i wasgaru’n gyfartal ar draws gwaelod y sosban.

 8. Craciwch yr wyau ar ben y ddysgl yn ofalus cyn eu trosglwyddo i ffwrn wedi’i gynhesu ymlaen llaw (190°C / 170°C ffan) a’u coginio am 8 munud, neu tan fod y gwynnwy wedi setio.

 9. Gweinwch ar unwaith!

Manteisio i’r eithaf ar eich bwyd dros ben
Storio mewn
Cynhwysydd aerglos
Amser
Oergell am 2 ddiwrnod
Ble i’w storio
Oergell
Aildwymo
Dylid ei ail gynhesu yn y ffwrn neu ficrodon tan ei fod yn chwilboeth. Ail-gynheswch unwaith yn unig.

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Os gwnaethoch fwynhau’r rysáit hon, rhowch gynnig ar

Y tu mewn i oergell gyda rhywun yn newid y deial tymheredd ynddi

Cadwch eich oergell ar 5°C neu’n oerach

Wyddoch chi y gallai newid tymheredd eich oergell helpu i gadw eich bwyd am dri diwrnod yn hirach nag arfer? Dyna ichi lwyddiant ar gyfer cadw eich bwyd yn ffres yn hirach. Gall ein teclyn tymheredd oergell eich helpu i ddysgu sut i newid y tymheredd ar eich brand oergell penodol chi.