Skip page header and navigation

Gamwn wedi’i bobi mewn mêl

Gamwn wedi’i bobi mewn mêl

Mae gamwn yn ddarn ymarferol ar gyfer cinio teulu neu ginio Nadolig yw Gamwn. Gweinwch ef gyda saws persli, tatws stwnsh neu stwnsh llysiau.
Gan Caroline Marson
Yn gweini 8
Amser Paratoi/Coginio: 1 awr +
Darn o gamon wedi’i sleisio ar blât ar fwrdd

Cynhwysion

Darn o gamwn 1kg heb asgwrn
Dyma rysáit sy’n gweithio'n berffaith gyda chig wedi'i rewi. Edrychwch beth sydd gennych yn eich rhewgell a dadmer y cig yn drylwyr cyn ei goginio.
2 lwy fwrdd o fwstard
2 lwy fwrdd o fêl clir

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Rysáit

  1. Cofiwch ddadmer eich cig yn yr oergell a’i ddefnyddio cyn pen 24 awr, neu ei roi yn y microdon ar ‘dadmer’ yn union cyn ei ddefnyddio.

    Mae’r rysáit hon yn gweithio’n llawn cystal gyda chig wedi’i rewi. Gwiriwch beth sydd gennych yn y rhewgell a dadrewi cig yn drylwyr cyn ei goginio. 

  2. Dylech socian y gamwn yn unol â chyfarwyddiadau’r cyflenwr.

  3. Cynheswch y ffwrn i 170°C (325°F) neu farc nwy 3.

  4. Draeniwch y gamwn a’i sychu, yna lapio’n rhydd mewn ffoil fel bod lle i’r aer gylchredeg cyn rhoi’r parsel mewn tun a’i goginio am 20 munud ar gyfer pob 450g.

  5. Cymysgwch y mwstard a’r mêl gyda’i gilydd mewn dysgl fach. Tua 10 munud cyn diwedd ei amser coginio, tynnwch y gamwn o’r popty ac agor y ffoil a thynnu’r croen, os oes peth. Sgoriwch y braster, mewn patrwm diemwnt os mynnwch, yna rhoi’r mwstard a’r sglein mêl drosto.

  6. Cynyddwch wres y ffwrn i 220°C (425°F) marc 7, a rhoi’r gamwn yn ôl yn y ffwrn am y 10 munud olaf, gan frasteru’r tun os yw’n edrych yn sych.

  7. Unwaith y bydd wedi’i goginio, tynnwch y gamwn o’r ffwrn a’i lapio’n ôl yn ffoil a’i adael am 15-20 munud cyn ei gerfio a’i weini.

  8. Cofiwch rewi unrhyw ddognau nad ydych chi’n eu bwyta y tro hwn i’w harbed rhag mynd i’r bin. Dyma ffordd wych o arbed amser ar gyfer pryd o fwyd syml ar gyfer ddiwrnod arall pan fyddwch efallai’n brysur. Dylech ei ddadmer yn yr oergell a’i ddefnyddio cyn pen 24 awr.

Manteisio i’r eithaf ar eich bwyd dros ben
Storio mewn
Cynhwysydd aerglos
Amser
Oergell am 2 ddiwrnod, rhewgell am 3-6 mis
Ble i’w storio
Oergell neu rewgell
Aildwymo
Dylid ei ail gynhesu yn y ffwrn neu ficrodon nes ei fod yn chwilboeth. Ail-gynheswch unwaith yn unig.

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Os gwnaethoch fwynhau’r rysáit hon, rhowch gynnig ar

Thermomedr mewn oergell

Cadwch eich oergell ar 5°C neu’n oerach

Wyddoch chi y gallai newid tymheredd eich oergell helpu i gadw eich bwyd am dri diwrnod yn hirach nag arfer? Dyna ichi lwyddiant ar gyfer cadw eich bwyd yn ffres yn hirach. Gall ein teclyn tymheredd oergell eich helpu i ddysgu sut i newid y tymheredd ar eich brand oergell penodol chi.