Skip page header and navigation

Blodfresych caws syml

Blodfresych caws syml

Os ydych chi eisiau syniad arall ar gyfer defnyddio hufen dros ben, mae hwn yn gyflym ac yn syml. Os nad oes gennych ddigon o hufen, yna gellir defnyddio crème fraîche neu laeth cyflawn i ychwanegu at yr hyn sydd ei angen arnoch.
Gan Kathleen Vaughn
Yn gweini 4
Amser Paratoi/Coginio: 20-30 munud
Dysglaid gyfoethog o flodfresych wedi’i orchuddio â saws caws hufennog

Cynhwysion

1 blodfresych mawr
1 darn mawr o fenyn
150ml o hufen neu laeth
Gallwch chi ddefnyddio llaeth nad yw'n gynnyrch llaeth hefyd.
100g o gaws caled wedi'i gratio
75g o friwsion bara
Halen a phupur

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Rysáit

  1. Torrwch y blodfresych yn rhannau bach a’u rhoi mewn padell a’i orchuddio â dŵr hallt ysgafn a’i ferwi cyn ei fudferwi am tua 5 munud neu tan mae’n dal i fod ychydig yn galed wrth i chi ei fwyta. Draeniwch yn dda ac ychwanegu’r menyn, yr hufen a digon o halen a phupur.

  2. Cynheswch y gril i dymheredd canolig uchel a rhoi’r blodfresych mewn dysgl fas sy’n addas ar gyfer y ffwrn mewn un haen.

  3. Cyfunwch y caws a’r briwsion bara a’u gwasgaru’n hael dros ben y blodfresych.

  4. Rhowch y ddysgl o dan y gril tan ei fod yn frown euraidd ac wedi’i dostio.

  5. Gweinwch yn syth fel ychwanegiad.

  6. Cofiwch rewi unrhyw ddognau nad ydych chi’n eu bwyta y tro hwn i’w harbed rhag mynd i’r bin. Dyma ffordd wych o arbed amser ar gyfer pryd o fwyd syml ar gyfer diwrnod arall pan fyddwch efallai’n brysur.

    Dylech ddadrewi dognau wedi’u rhewi yn yr oergell a’u defnyddio o fewn 24 awr, neu gallech eu dadrewi yn y microdon ar ‘defrost’ yn syth cyn eu defnyddio. 

Manteisio i’r eithaf ar eich bwyd dros ben
Storio mewn
Cynhwysydd aerglos
Amser
Oergell am 2 ddiwrnod, rhewgell 3 mis
Ble i’w storio
Oergell neu rewgell
Aildwymo
Rhowch y pryd yn y ffwrn neu ficrodon tan ei fod yn chwilboeth. Ail-gynheswch unwaith yn unig.

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Os gwnaethoch fwynhau’r rysáit hon, rhowch gynnig ar

Y tu mewn i oergell gyda rhywun yn newid y deial tymheredd ynddi

Cadwch eich oergell ar 5°C neu’n oerach

Wyddoch chi y gallai newid tymheredd eich oergell helpu i gadw eich bwyd am dri diwrnod yn hirach nag arfer? Dyna ichi lwyddiant ar gyfer cadw eich bwyd yn ffres yn hirach. Gall ein teclyn tymheredd oergell eich helpu i ddysgu sut i newid y tymheredd ar eich brand oergell penodol chi.