Skip page header and navigation

Stwnsh Tatws a Chabetsh

Stwnsh Tatws a Chabetsh

Rysáit gwych y gellir ei gwneud gydag unrhyw lysiau dros ben.

Gweinwch gydag wy wedi'i botsio, ei ffrio neu ei sgramblo a chig moch crensiog neu gyda ffiledi hadog mwg wedi'u potsio neu frithyll wedi'i grilio. Rhowch nhw yn y rhewgell ar ddiwedd cam 4 i gael byrbryd blasus ar ddiwrnod arall.
Gan Caroline Marson
Yn gweini 4
Amser Paratoi/Coginio: 30-45 munud
Patis tatws a bresych at blât

Cynhwysion

1 winwnsyn coch, wedi'i dorri'n fân
Defnyddiwch yr hyn sydd gennych chi. Mae shibwns, cennin neu nionod dodwy yn gweithio'n dda yma.
450g o datws stwnsh dros ben
300g o lysiau cymysg dros ben wedi’u coginio – e.e. pannas rhost, ffa gwyrdd, sbrowts, bresych, moron, blodfresych, brocoli neu bys, wedi’u torri’n ddarnau bach o small pieces
25g o gaws caled, wedi'i gratio
25g o fenyn, wedi'i doddi
1 llwy fwrdd o olew coginio
Blawd plaen
Halen a phupur du

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Rysáit

  1. Cynheswch yr olew mewn padell ffrio a choginio’r winwnsyn sydd wedi’i dorri’n fân tan ei fod yn feddal.

  2. Tynnwch y sosban oddi ar y gwres a throsglwyddo’r winwns i mewn i ddysgl fawr.

  3. Ychwanegwch y tatws stwnsh, y llysiau wedi’u coginio a’r caws i’r ddysgl ac ychwanegu blas cyn ei gymysgu’n dda a rhannu’r gymysgedd yn chwe rhan.

  4. Defnyddiwch eich dwylo i siapio bob rhan yn gacen gron a rhoi ychydig o flawd ar blât a gorchuddio bob cacen mewn blawd ar y ddwy ochr.

  5. Rhowch y gymysgedd ar silff pobi wedi’i iro a brwsio ychydig o fenyn wedi toddi a’i bobi mewn ffwrn wedi’i gynhesu ymlaen llaw (200°C/400°F/ marc 6) am 25 munud neu fel arall ei ffrio ar y ddwy ochr tan eu bod yn frown euraidd.

  6. Cofiwch rewi unrhyw rannau nad ydych chi’n eu bwyta y tro hwn yn lle eu taflu yn y bin. Dyma ffordd wych o arbed amser ar gyfer pryd o fwyd syml ar ddiwrnod arall pan fyddwch efallai’n brysur.

    Dylech ddadrewi dognau wedi’u rhewi yn yr oergell a’u defnyddio o fewn 24 awr, neu gallech eu dadrewi yn y microdon ar ‘defrost’ yn syth cyn eu defnyddio. 

Manteisio i’r eithaf ar eich bwyd dros ben
Storio mewn
Cynhwysydd aerglos
Amser
Oergell am 2 ddiwrnod, rhewgell am 3 mis
Ble i’w storio
Oergell neu rewgell
Aildwymo
Rhowch y pryd yn y ffwrn neu ficrodon tan ei fod yn chwilboeth. Ail-gynheswch unwaith yn unig.

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Os gwnaethoch fwynhau’r rysáit hon, rhowch gynnig ar

Y tu mewn i oergell gyda rhywun yn newid y deial tymheredd ynddi

Cadwch eich oergell ar 5°C neu’n oerach

Wyddoch chi y gallai newid tymheredd eich oergell helpu i gadw eich bwyd am dri diwrnod yn hirach nag arfer? Dyna ichi lwyddiant ar gyfer cadw eich bwyd yn ffres yn hirach. Gall ein teclyn tymheredd oergell eich helpu i ddysgu sut i newid y tymheredd ar eich brand oergell penodol chi.