Skip page header and navigation

Saws bara

Saws bara

Ffordd wych o ddefnyddio bara ychwanegol, ac mae’n haws nag y byddech yn feddwl!
Gan Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff
Yn gweini 4
Amser Paratoi/Coginio: 30-45 munud
Dysgl o saws bara hufennog gyda garnais

Cynhwysion

120g o friwsion bara – gwyn neu frown, defnyddiwch beth bynnag sydd gennych
1 winwnsyn gwyn mawr
Llond llaw o glofs
1 deilen llawryf
1 peint o laeth
50g o fenyn
Halen a phupur du newydd ei falu
Pinsiad o nytmeg (dewisol)

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Rysáit

  1. Pliciwch y winwnsyn a’i sleisio’n ei hanner, ac yna ychwanegu’r clof.

  2. Rhowch y winwnsyn, y ddeilen llawryf, y clof a’r llaeth mewn sosban a’i ferwi’n araf, gan ei droi weithiau fel nad yw’n llosgi ac yna ei dynnu oddi ar y gwres a gadael iddo oeri am 15 munud.

  3. Tynnwch y winwnsyn, y ddeilen llawryf a’r clof o’r llaeth wedi’i oeri, a throi’r briwsion bara i mewn i’r gymysgedd.

  4. Dychwelwch y sosban ar y gwres a’i goginio’n ysgafn am 5-10 munud, gan ei droi weithiau tan fod y briwsion bara wedi amsugno’r holl hylif. Os yw’r saws ychydig yn rhy denau at eich dant, mae’n bosibl ychwanegu mwy o friwsion bara i gyflawni’r gwead dymunol.

  5. Ychwanegwch y menyn ac ychwanegu blas gyda halen, pupur a nytmeg.

Manteisio i’r eithaf ar eich bwyd dros ben
Storio mewn
Cynhwysydd aerglos
Amser
Oergell am 24 awr, rhewgell 3 mis
Ble i’w storio
Oergell neu rewgell
Aildwymo
Rhowch y pryd yn y ffwrn neu ficrodon tan ei fod yn chwilboeth. Ail-gynheswch unwaith yn unig.

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Os gwnaethoch fwynhau’r rysáit hon, rhowch gynnig ar

Y tu mewn i oergell gyda rhywun yn newid y deial tymheredd ynddi

Cadwch eich oergell ar 5°C neu’n oerach

Wyddoch chi y gallai newid tymheredd eich oergell helpu i gadw eich bwyd am dri diwrnod yn hirach nag arfer? Dyna ichi lwyddiant ar gyfer cadw eich bwyd yn ffres yn hirach. Gall ein teclyn tymheredd oergell eich helpu i ddysgu sut i newid y tymheredd ar eich brand oergell penodol chi.