Skip page header and navigation

Pangritata gwenith cyflawn

Pangritata gwenith cyflawn

Briwsion bara Eidalaidd, gyda blas perlysiau, garlleg a chroen lemwn. Defnyddiwch yn hael i ychwanegu ychydig o raen a blas i unrhyw beth o basta, cawl, risoto a salad. Ysgeintiwch yn hael ar ben eich pryd.


Gan Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff
Yn gweini 6
Amser Paratoi/Coginio: 20-30 munud
wholewheat pasta topped with a light covering of mince and green garnish

Cynhwysion

2 dafell bob pen o dorth o fara brown (mae hen fara’n well, neu fara o’r rhewgell)
Cofiwch ddadmer bara wedi'i rewi ar dymheredd ystafell.
2 lwy fwrdd o olew olewydd
1 ewin o arlleg
2 sbrigyn o rosmari
Croen 1 lemwn
Bydd eich ffrwythau'n para tair gwaith yn hirach os cânt eu storio yn yr oergell!
Cwpl o binsiadau o halen môr mân

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Rysáit

  1. Defnyddiwch brosesydd bwyd neu rywbeth tebyg i flendio’r 2 dafell bob pen.

  2. Mewn padell ffrio cynheswch yr olew ar wres isel i ganolig a defnyddio gwasgwr garlleg neu gratiwr mân i ychwanegu’r garlleg i’r badell a’i ffrio heb frownio’r garlleg.

  3. Ychwanegwch y briwsion bara a’u gorchuddio â’r olew garlleg, eu coginio tan eu bod yn euraidd.

  4. Trowch yn rheolaidd i sicrhau ei fod yn coginio’n wastad ac atal y briwsion rhag llosgi.

  5. Tynnwch y dail rhosmari oddi ar y coesyn yn fras, yna ei ychwanegu at y badell a’i gymysgu. Gellir cadw’r coesynnau i’w hychwanegu at gawl.

  6. Gratiwch groen y lemon (yn ddelfrydol, un heb ei gwyro, ond os yw wedi’i gwyro, golchwch y lemon mewn llif o ddŵr cynnes gyda sbwng bras). Gellir cadw’r lemon i’w ddefnyddio eto, wrth gwrs.

  7. Ychwanegwch flas gyda halen.

Manteisio i’r eithaf ar eich bwyd dros ben
Storio mewn
Cynhwysydd aerglos
Amser
Lle oer, sych am 2 ddiwrnod, rhewgell am 3 mis
Ble i’w storio
Oergell neu rewgell
Aildwymo
Ddim yn berthnasol

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Os gwnaethoch fwynhau’r rysáit hon, rhowch gynnig ar

Y tu mewn i oergell gyda rhywun yn newid y deial tymheredd ynddi

Cadwch eich oergell ar 5°C neu’n oerach

Wyddoch chi y gallai newid tymheredd eich oergell helpu i gadw eich bwyd am dri diwrnod yn hirach nag arfer? Dyna ichi lwyddiant ar gyfer cadw eich bwyd yn ffres yn hirach. Gall ein teclyn tymheredd oergell eich helpu i ddysgu sut i newid y tymheredd ar eich brand oergell penodol chi.