Skip page header and navigation

Bresych picl gyda hadau carwe

Bresych picl gyda hadau carwe

Fe wnaethon ni ddal i fyny gyda Ruth o The Edinburgh Fermentarium i gael ei hawgrymiadau gwych ar eplesu'r cymysgedd bresych clasurol hwn – bresych picl.
Gan Yr Edinburgh Fermentarium
Yn gweini 8
Amser Paratoi/Coginio: 20-30 munud
Hands pushing sauerkraut mix from a bowl into a large Kilner jar

Cynhwysion

Jar cadw 1 litr wedi'i sterileiddio
750g o fresych
15g o halen môr - 2% o bwysau'r llysiau
1 llwy de o hadau carwe

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Rysáit

  1. Pliciwch y bresych ac arbed deilen allanol sy’n fwy na cheg eich jar.

  2. Sleisiwch y bresych yn fân â llaw neu mewn prosesydd bwyd.

  3. Rhowch y bresych mewn dysgl ac ychwanegu’r carwe a’r halen a’i adael i sefyll am 30 munud.

  4. Tylino’r bresych, ei wasgu neu ei falu tan ei fod yn rhyddhau llawer o hylif.

  5. Trosglwyddwch y cymysgedd i’r jar gan wasgu’n gadarn tan fod yr holl fresych o dan yr hylif.

  6. Torrwch y ddeilen sydd wedi’i chadw i ychydig yn fwy na cheg eich jar a’i gosod o amgylch yr ymylon.

  7. Gadewch i eplesu am rhwng 15 diwrnod ac 1 flwyddyn. Gwnewch yn siŵr eich bod yn agor y jar bob dydd i adael i’r nwy ddianc. Fel arfer byddaf yn eplesu am tua 4 wythnos.

  8. Blaswch yn rheolaidd a phan fyddwch chi’n hapus â’r blas a’r ansawdd, rhowch ef yn yr oergell.

Manteisio i’r eithaf ar eich bwyd dros ben
Storio mewn
Jar aerglos
Amser
15 diwrnod hyd at 1 flwyddyn
Ble i’w storio
Oergell, ar ôl eplesu
Aildwymo
Ddim yn berthnasol

Dognau delfrydol

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o'r bwyd hwn i'w weini fesul pryd bwyd.

Defnyddiwch y cyfrifydd dognau

Os gwnaethoch fwynhau’r rysáit hon, rhowch gynnig ar

Y tu mewn i oergell gyda rhywun yn newid y deial tymheredd ynddi

Cadwch eich oergell ar 5°C neu’n oerach

Wyddoch chi y gallai newid tymheredd eich oergell helpu i gadw eich bwyd am dri diwrnod yn hirach nag arfer? Dyna ichi lwyddiant ar gyfer cadw eich bwyd yn ffres yn hirach. Gall ein teclyn tymheredd oergell eich helpu i ddysgu sut i newid y tymheredd ar eich brand oergell penodol chi.