Skip page header and navigation

Ffa

Rhewi? Yes
Tymor Canol haf tan yn gynnar yn yr hydref
Storio Yn yr oergell
Cynnwys fitamin A a ffibr uchel
Bwnsiad o ffa gwyrdd ffres

Mae ffa yn llysieuyn poblogaidd, yn llawn maeth, sy’n cyfrannu at eich pump y dydd. Maen nhw’n cynnwys llawer o ffibr ac yn cynnwys fitamin K sy’n helpu i gadw’r corff yn iach. Gellir eu defnyddio mewn seigiau fel stiw, yn ogystal â’u stemio a’u defnyddio mewn salad.

Sut i'w storio

Sut i storio ffa ffres

Dylid cadw ffa ffres yn yr oergell yn eu pecyn gwreiddiol.

Rhewi ffa

Gellir rhewi ffa mewn bag neu gynhwysydd wedi’i selio am hyd at 3 mis.

Storio ffa wedi’u coginio

Storio mewn cynhwysydd aerglos yn yr oergell am hyd at 2 ddiwrnod.

Ffa – tips gwych

Sut i'w rewi a dadrewi

I’w rhewi: Gellir rhewi unrhyw ffa! Yn amrwd neu wedi’u coginio, sicrhewch fod ffa’n cael eu storio mewn cynhwysydd wedi’i selio cyn eu rhewi.

I’w dadrewi: pan fyddwch yn tynnu bwyd neu ddiod o’r rhewgell, mae’n bwysig ei ddadrewi yn ddiogel. Peidiwch â’i ddadrewi ar dymheredd ystafell. 

 

Bwyta’r bwyd cyfan

Cadwch y pennau y byddwch yn eu torri oddi ar eich ffa a’u rhoi i gadw mewn cynhwysydd wedi’i selio yn y rhewgell. Daliwch ati i ychwanegu crwyn a phennau llysiau eraill hefyd ac yna gwnewch stoc i’w ddefnyddio mewn rysetiau fel stiw, cyri a chawl. Jyst berwch nhw mewn dŵr am tuag 20 munud.

Bod yn wych gyda bwyd dros ben

Mae ffa gwyrdd dros ben yn ychwanegiad gwych i seigiau tro-ffrio, omledau neu salad.

Tips ar gyfer ei brynu

Ystyriwch gyfnewid ffa ffres am ffa wedi’u rhewi. Mae bwydydd wedi’u rhewi’n para am amser hir yn y rhewgell, gallwch ddefnyddio cymaint ag y mae ei angen arnoch, ac yn aml gallant fod yn opsiwn rhatach.

Rhoi gwerth ar fwy na phris eich Ffa

Daioni mewn bwyd

Mae eich bwyd yn fwy na’i siâp, ei liw, a’i bris. Mae gan eich bwyd ran bwysig i’w chwarae wrth eich cadw’n iach a rhoi digon o egni ichi fyw eich bywyd fel y dymunwch.

  • Yn ogystal â bod yn ffynhonnell dda o ffibr a fitamin A, mae ffa yn llawn haearn sy’n bwysig ar gyfer creu celloedd coch y gwaed sy’n cario ocsigen o amgylch y corff.
  • Mae ffa hefyd yn cynnwys asid ffolig sy’n helpu’r corff ffurfio celloedd coch y gwaed yn iach.
  • Maen nhw hefyd yn ffynhonnell potasiwm – mwn sy’n helpu i reoli cydbwysedd hylifau yn y corff a hefyd yn helpu cyhyr y galon i weithio’n iawn.

     

Stori bwyd

Erbyn i’ch bwyd gyrraedd eich cartref, mae wedi bod ar gryn dipyn o siwrne’n barod, yn decrhau gyda chael ei wneud neu ei dyfu, a’i daith i’r archfarchnad wedyn.  

Felly, da chi, helpwch ein bwyd i gyrraedd diwedd ei stori yn y ffordd fwyaf cynaliadwy bosibl, gan sicrhau bod adnoddau ein planed sydd eisoes wedi cael eu defnyddio’n cael eu defnyddio’n ddoeth. Gofalwch am eich bwyd pan fo yn eich cartref, gan sicrhau bod pob tamaid bwytadwy’n cael ei fwyta - ac nad yw’ch bwyd yn mynd i’r bin!  

Beth am roi cynnig ar y rysetiau blasus hyn i ddefnyddio Ffa

Lluniwyd y rysáit cawl hon ar gyfer defnyddio bwyd dros ben gan ein partner, Chefs @ School, i gael disgyblion i feddwl am fwyd a sut i'w arbed rhag mynd i’r bin.

Powlen liwgar drawiadol o gawl minestrone yn cynnwys amrywiaeth o lysiau

Mae'r stiw swmpus hwn yn flasus, yn llenwi ac yn defnyddio'ch llysiau dros ben. Beth sydd ddim i'w hoffi?

a thick stew of mixed soft vegetables including courgette and onion topped with fresh thyme

Mae crwst pwff yn trawsnewid llysiau dros ben diflas yn bryd o fwyd newydd sbon!

Pastai lysiau grystiog wedi’i thorri’n dafelli a’i haenu â chaws a llysiau gwyrdd