Skip page header and navigation

Menyn neu farjarîn

Rhewi? Yes
Tymor Amherthnasol
Storio Yn yr oergell
Mae marjarîn o olew llysiau yn cynnwys brasterau amlannirlawn (Omega 3 a 6)
Ciwbiau bach o fenyn

Cynnyrch llaeth yw menyn, a gaiff ei wneud drwy wahanu llaeth cyflawn yn fraster a llaeth enwyn. Mae’n uchel mewn braster dirlawn felly dylid ei ddefnyddio’n gynnil. Mae amrywiaeth eang o gynhyrchion marjarîn wedi’u gwneud o olewau hylifol llysiau i ddewis o’u plith hefyd, ac mae llawer o fraster amlannirlawn yn y rhain.

Sut i'w storio

Storio eich menyn neu farjarîn

Dylid cadw menyn neu farjarîn yn yr oergell mewn cynhwysydd neu becyn y gellir ei selio drachefn.

Rhewi menyn neu farjarîn

Gallwch rewi menyn neu farjarîn mewn talpiau bach am hyd at 3 mis.

Menyn neu farjarîn – tips gwych

Sut i'w rewi a dadrewi

I’w rewi: Gallwch rewi menyn neu farjarîn mewn ciwbiau bach neu mewn clawr ciwbiau rhew.

I’w ddadrewi: Pan fyddwch yn tynnu bwyd neu ddiod o’r rhewgell, mae’n bwysig ei ddadrewi yn ddiogel. Peidiwch â’i ddadrewi ar dymheredd ystafell. 

Gallwch ychwanegu ciwbiau o fenyn neu farjarîn yn syth o’r rhewgell wrth goginio. Gellir dadrewi menyn yn y microdon hefyd – defnyddiwch y modd dadrewi neu dymheredd isel. 

 

Bod yn wych gyda bwyd dros ben

Beth am roi cynnig ar wneud menyn â blas gyda garlleg dros ben, perlysiau ffres neu sbeisys? Unwaith y byddwch wedi’i wneud, gallwch ei rewi mewn clawr ciwbiau rhew i’w hychwanegu at beth bynnag y byddwch yn ei goginio neu i’w dadrewi pan fydd eu hangen arnoch.

Mae hen dybiau menyn a marjarîn yn gynwysyddion gwych ar gyfer rhewi bwyd dros ben!

 

Rhoi gwerth ar fwy na phris eich Menyn neu farjarîn

Daioni mewn bwyd

Mae eich bwyd yn fwy na’i siâp, ei liw, a’i bris. Mae gan eich bwyd ran bwysig i’w chwarae wrth eich cadw’n iach a rhoi digon o egni ichi fyw eich bywyd fel y dymunwch.

  • Mae marjarîn o olew llysiau’n cynnwys brasterau amlannirlawn (Omega 3 a 6), ac mae angen y rhain ar y corff i’r ymennydd wneud ei waith ac ar gyfer twf celloedd. 
  • Mae menyn yn uchel mewn braster dirlawn, a gall hwn gynyddu’r colesterol yn y gwaed. Gallai hyn godi eich risg o ddatblygu afiechyd y galon felly dylid defnyddio menyn yn gynnil.

     

Stori bwyd

Erbyn i’ch bwyd gyrraedd eich cartref, mae wedi bod ar gryn dipyn o siwrne’n barod, yn decrhau gyda chael ei wneud neu ei dyfu, a’i daith i’r archfarchnad wedyn.  

Felly, da chi, helpwch ein bwyd i gyrraedd diwedd ei stori yn y ffordd fwyaf cynaliadwy bosibl, gan sicrhau bod adnoddau ein planed sydd eisoes wedi cael eu defnyddio’n cael eu defnyddio’n ddoeth. Gofalwch am eich bwyd pan fo yn eich cartref, gan sicrhau bod pob tamaid bwytadwy’n cael ei fwyta - ac nad yw’ch bwyd yn mynd i’r bin!  

Beth am roi cynnig ar y rysetiau blasus hyn i ddefnyddio Menyn neu farjarîn

Mae'r rysáit hon yn wych ar gyfer pan fyddwch chi'n dod o hyd i'r hen dafelli o fara sydd ar ôl ar ddiwedd y dorth.

Ramecinau bach o bwdin bara menyn meddal gyda mwyar ar ei ben

Bwyd cysurus ar ei orau gan y cogydd arobryn Neil Forbes o Café St Honore yng Nghaeredin.

Dwy dafell o fara wedi’i dostio’n grimp gyda madarch wedi’u sleisio ar eu pennau

Oeri’r cacennau yn yr oergell yn hytrach na’u pobi yn y ffwrn yw'r allwedd i'r deisen ffrwythau, cnau syml ond ysblennydd hon sy'n plesio bron pawb ac sy'n wych ar gyfer eich gweini i’ch gwesteion.

Dogn o deisen fisged siocled gyda chnau Ffrengig a llus wedi’u gwasgaru arni