Skip page header and navigation

Cennin

Rhewi? Yes
Tymor Awst-Ebrill
Storio Yn yr oergell
Ffynhonnell wych o fitamin A, C, a K
Cennin cyfan gyda darnau o gennin wedi’u torri

Mae cennin yn ddewis poblogaidd yn y gegin, a gellir eu defnyddio yn lle winwns os bydd arnoch angen defnyddio rhai sydd gennych dros ben. Maen nhw’n rhan o’r teulu aliwm ynghyd â winwns a garlleg, ac maen nhw’n llawn maetholion.

Sut i'w storio

Sut i storio cennin ffres

Cadwch eich cennin yn yr oergell i’w cadw’n ffres.

Rhewi cennin

Gellir rhewi cennin mewn bag neu gynhwysydd wedi’i selio am hyd at 3 mis.

Storio cennin wedi’i goginio

Storio mewn cynhwysydd aerglos yn yr oergell am hyd at 2 ddiwrnod.

Cennin – tips gwych

Sut i'w rewi a dadrewi

I’w rhewi: Gellir rhewi cennin! Y cwbl y mae angen ichi ei wneud yw eu rhewi ar glawr neu fwrdd torri, cyn eu rhoi mewn cynhwysydd wedi’i selio.

I’w dadrewi: Pan fyddwch yn tynnu bwyd neu ddiod o’r rhewgell, mae’n bwysig ei ddadrewi yn ddiogel. Peidiwch â’i ddadrewi ar dymheredd yr ystafell. 

Yn ddelfrydol, dylid ei ddadrewi’n gyfan gwbl yn yr oergell a’i ddefnyddio o fewn 24 awr. Neu, gallwch ddefnyddio’r microdon ar y modd dadrewi yn syth cyn coginio/aildwymo. 

 

Bwyta’r bwyd cyfan

Defnyddiwch bennau gwyrdd eich cennin yn yr un modd ag yr ydych yn defnyddio’r rhannau gwyn. Dim ond ichi eu golchi’n drylwyr.

Bod yn wych gyda bwyd dros ben

Cennin dros ben – ffres 

Mae cennin dros ben yn ychwanegiad gwych i gawl llysiau neu saws caws.

 

Cennin dros ben – wedi’i goginio

Gallwch ychwanegu cennin wedi’u coginio at datws stwnsh neu eu defnyddio ar ben pastai’r bwthyn.

 

Tips ar gyfer ei brynu

Ystyriwch brynu cennin rhydd, i’ch helpu i brynu dim ond yr hyn a ddefnyddiwch. Bydd hyn yn sicrhau bod mwy o’ch bwyd yn debygol o gael ei fwyta a’i achub rhag mynd i’r bin.

Ystyriwch gyfnewid cennin ffres am gennin wedi’u rhewi. Mae bwydydd wedi’u rhewi’n para am amser hir yn y rhewgell, gallwch ddefnyddio cymaint ag y mae ei angen arnoch, ac yn aml gallant fod yn opsiwn rhatach.

 

Dognau delfrydol 

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o’r bwyd hwn i’w weini fesul pryd bwyd.

Rhoi gwerth ar fwy na phris eich Cennin

Daioni mewn bwyd

Mae eich bwyd yn fwy na’i siâp, ei liw, a’i bris. Mae gan eich bwyd ran bwysig i’w chwarae wrth eich cadw’n iach a rhoi digon o egni ichi fyw eich bywyd fel y dymunwch.

  • Ffynhonnell ragorol o fitamin A sy’n helpu inni weld mewn golau gwan.
  • Yn cynnwys lefelau uchel o fflafonoidau sy’n gyfansoddion llawn gwrthocsidyddion. Mae’r rhain yn helpu i’n hamddiffyn yn erbyn heintiau. 
  • Mae cennin hefyd yn llawn mwnau fel calsiwm. Mae hyn yn ein helpu i dyfu esgyrn cryf ac iach.

     

Stori bwyd

Erbyn i’ch bwyd gyrraedd eich cartref, mae wedi bod ar gryn dipyn o siwrne’n barod, yn decrhau gyda chael ei wneud neu ei dyfu, a’i daith i’r archfarchnad wedyn.  

Felly, da chi, helpwch ein bwyd i gyrraedd diwedd ei stori yn y ffordd fwyaf cynaliadwy bosibl, gan sicrhau bod adnoddau ein planed sydd eisoes wedi cael eu defnyddio’n cael eu defnyddio’n ddoeth. Gofalwch am eich bwyd pan fo yn eich cartref, gan sicrhau bod pob tamaid bwytadwy’n cael ei fwyta - ac nad yw’ch bwyd yn mynd i’r bin!  

Beth am roi cynnig ar y rysetiau blasus hyn i ddefnyddio Cennin

Lluniwyd y rysáit cawl clasurol gan ein partner, Chefs @ School, i gael disgyblion i feddwl am fwyd a sut i'w arbed rhag mynd i’r bin. A fyddech chi'n rhoi cynnig arni gyda'ch rhai bach?

Dysgl o gawl cennin a thatws hufennog

Os oes gennych chi datws wedi'u coginio dros ben i'w defnyddio, o'r oergell neu'r rhewgell, beth am roi cynnig ar y rysáit flasus a syml hon gan Blas y Tir.

Pizza crwn wedi’i dorri’n chwarteri gyda chennin a thatws dros ben arno

Mae crwst pwff yn trawsnewid llysiau dros ben diflas yn bryd o fwyd newydd sbon!

Pastai lysiau grystiog wedi’i thorri’n dafelli a’i haenu â chaws a llysiau gwyrdd