Skip page header and navigation

Planhigyn wy

Rhewi? Yes
Tymor Mai-Hydref
Storio Yn yr oergell
Ffynhonnell dda o ffibr
Dau blanhigyn wy, un yn gyfan a’r llall wedi’i sleisio yn ei hanner ar ei hyd

Mae planhigyn wy yn rhan o’r un teulu â phupurau crwn, tomatos a thatws. Maen nhw’n wych mewn cyri, wedi’u grilio ar y barbeciw, ac wedi’u pobi i wneud prydau blasus o fwyd. Mae planhigyn wy yn rhan o’r un teulu â phupurau melys, tomatos a thatws. Maen nhw’n wych mewn cyri, wedi’u grilio ar y barbeciw, ac wedi’u pobi i wneud prydau blasus o fwyd.

Sut i'w storio

Sut i storio planhigyn wy ffres

Cadwch eich planhigyn wy yn yr oergell i sicrhau ansawdd a’i gadw’n ffres.

Rhewi planhigyn wy

Gellir rhewi planhigyn wy mewn bag neu gynhwysydd wedi’i selio am hyd at 3 mis.

Storio planhigyn wy wedi’i goginio

Storio mewn cynhwysydd aerglos yn yr oergell am hyd at 2 ddiwrnod.

Planhigyn wy – tips gwych

Sut i'w rewi a dadrewi

I’w rewi: Dylech sleisio a grilio’r planhigyn wy cyn ei rewi, i’w atal rhag mynd yn slwtsh. Rhowch ef mewn cynhwysydd wedi’i selio gyda label arno, a rhowch ef yn y rhewgell.

I’w ddadrewi: Pan fyddwch yn tynnu bwyd neu ddiod o’r rhewgell, mae’n bwysig ei ddadrewi yn ddiogel. Peidiwch â’i ddadrewi ar dymheredd ystafell. 

 

Bwyta’r bwyd cyfan

Does dim angen plicio planhigyn wy, felly cadwch y croen arno wrth ei goginio.

Bod yn wych gyda bwyd dros ben

Os byddwch yn rhostio planhigyn wy cyfan, pigwch dyllau ynddo gyda fforc cyn ei goginio, neu fe fydd yn ffrwydro! 

Gormod o blanhigyn wy wedi’i rostio neu ei grilio dros ben? Gallwch ei roi mewn blendiwr gyda garlleg, lemon a sbeisys i wneud dip hyfryd o’r enw Baba Ganoush neu ei ychwanegu at gyri, neu gallech hyd yn oed wneud brechdan.

 

Tips ar gyfer ei brynu

Ystyriwch brynu eich planhigion wy yn rhydd, i’ch helpu i brynu dim ond yr hyn y mae ei angen arnoch. Bydd hyn yn sicrhau bod mwy o’ch bwyd yn debygol o gael ei fwyta a’i achub rhag mynd i’r bin.

Mae sleisys o blanhigyn wy wedi’u grilio ar gael i’w prynu o rewgell y siop, neu gallech ystyried cyfnewid planhigyn wy ffres am gymysgedd courgettes, pupurau, planhigyn wy ac ati o’r rhewgell (gelwir y rhain yn gymysgedd llysiau Môr y Canoldir weithiau). Mae bwydydd wedi’u rhewi’n para am amser hir yn y rhewgell, gallwch ddefnyddio cymaint ag y mae ei angen arnoch, ac yn aml gallant fod yn opsiwn rhatach.

 

Dognau delfrydol 

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o’r bwyd hwn i’w weini fesul pryd bwyd.

Rhoi gwerth ar fwy na phris eich Planhigyn wy

Daioni mewn bwyd

Mae eich bwyd yn fwy na’i siâp, ei liw, a’i bris. Mae gan eich bwyd ran bwysig i’w chwarae wrth eich cadw’n iach a rhoi digon o egni ichi fyw eich bywyd fel y dymunwch.

  • Ffynhonnell dda o ffibr, sy’n helpu gyda threuliad.
  • Mae’r llysieuyn hwn yn cyfrif fel un o’ch 5 y dydd.

     

Stori bwyd

Erbyn i’ch bwyd gyrraedd eich cartref, mae wedi bod ar gryn dipyn o siwrne’n barod, yn decrhau gyda chael ei wneud neu ei dyfu, a’i daith i’r archfarchnad wedyn.  

Felly, da chi, helpwch ein bwyd i gyrraedd diwedd ei stori yn y ffordd fwyaf cynaliadwy bosibl, gan sicrhau bod adnoddau ein planed sydd eisoes wedi cael eu defnyddio’n cael eu defnyddio’n ddoeth. Gofalwch am eich bwyd pan fo yn eich cartref, gan sicrhau bod pob tamaid bwytadwy’n cael ei fwyta - ac nad yw’ch bwyd yn mynd i’r bin!  

Beth am roi cynnig ar y rysetiau blasus hyn i ddefnyddio Planhigyn wy

Mae'r pryd llysieuol blasus hwn yn un gwych i'w gael wrth law yn y rhewgell ac mae'n ddewis llysieuol da ar gyfer prif bryd o fwyd y Nadolig.

Powlen fawr ddu o mousaka llysiau gyda llwy weini

Gellir ychwanegu bron iawn unrhyw lysiau dros ben at y cyri hwn, ac mae hefyd yn wych i’w ail gynhesu ar gyfer cinio drannoeth.

Bowl of vegetable curry which includes chickpeas and naan bread on the side

Mae'r stiw swmpus hwn yn flasus, yn llenwi ac yn defnyddio'ch llysiau dros ben. Beth sydd ddim i'w hoffi?

a thick stew of mixed soft vegetables including courgette and onion topped with fresh thyme