Skip page header and navigation

Iogwrt

Rhewi? Yes
Tymor Amherthnasol
Storio Yn yr oergell
Ffynhonnell wych o brotein
Powlen o iogwrt gyda mefus a chwpl o llus ar ei ben

Mae iogwrt wedi’i wneud o laeth wedi’i eplesu gan ddefnyddio meithriniadau iogwrt. Mae’r ffyrdd y caiff ei ddefnyddio wedi datblygu dros y blynyddoedd ac erbyn hyn, caiff ei ddefnyddio mewn nifer o wahanol seigiau, yn cynnwys cyri, dipiau blasus, neu fel topin iachus ar rawnfwyd neu uwd i frecwast. Mae sawl blas iogwrt ar gael hefyd, o rai plaen neu fanila, i amrywiaeth eang o flasau ffrwythau.

Sut i'w storio

Sut i storio iogwrt

Storiwch iogwrt yn yr oergell.

Rhewi iogwrt

Gallwch rewi iogwrt am hyd at 3 mis.

Iogwrt – tips gwych

Sut i'w rewi a dadrewi

I’w rewi: Gellir rhewi iogwrt a fromage frais. Cymysgwch iogwrt gyda ffrwythau goraeddfed, ychwanegwch ffon fach, ac arllwys y cymysgedd i fowldiau lolipop a’u rhewi i greu byrbryd iachus, adfywiol.

I’w ddadrewi: Gallwch fwyta iogwrt wedi’i rewi fel pwdin neu fyrbryd – does dim angen ei ddadrewi.

 

Bod yn wych gyda bwyd dros ben

Mae gan iogwrt ddyddiad defnyddio erbyn, sy’n ymwneud â diogelwch. Dylid defnyddio neu rewi iogwrt sydd â dyddiad defnyddio erbyn cyn y dyddiad defnyddio erbyn. Os yw’r iogwrt wedi mynd heibio ei ddyddiad defnyddio erbyn, peidiwch â’i ddefnyddio na’i rewi chwaith. Erbyn hyn, mae rhai potiau iogwrt yn dod gyda dyddiad ar ei orau cyn sy’n ymwneud ag ansawdd. Os yw iogwrt wedi mynd heibio ei ddyddiad ar ei orau cyn, mae’n ddiogel i’w ddefnyddio neu ei rewi, ond efallai na fydd ar ei orau. 

Gallwch ychwanegu iogwrt dros ben at smwddis. Gallwch ddefnyddio potiau iogwrt gwag i rewi bwyd dros ben.

 

Tips ar gyfer ei brynu

Prynwch y swm iawn ar gyfer eich anghenion. Ystyriwch a fyddwch chi’n defnyddio potyn mawr (neu 6/12 o rai bach) i gyd cyn y dyddiad defnyddio erbyn – os oes dyddiad defnyddio erbyn arno. Ystyriwch hefyd pa mor hir sydd gennych i ddefnyddio’r iogwrt ar ôl agor y potyn. Os nad ydych am ddefnyddio’r cwbl mewn da bryd, gallwch rewi peth at rywdro eto.

Dognau delfrydol 

Defnyddiwch ein cyfrifydd dognau - dyma ffordd syml a chyflym o wirio faint o’r bwyd hwn i’w weini fesul pryd bwyd.

Rhoi gwerth ar fwy na phris eich Iogwrt

Daioni mewn bwyd

Mae eich bwyd yn fwy na’i siâp, ei liw, a’i bris. Mae gan eich bwyd ran bwysig i’w chwarae wrth eich cadw’n iach a rhoi digon o egni ichi fyw eich bywyd fel y dymunwch.

  • Mae’n llawn protein, sydd yn angenrheidiol ar gyfer twf a thrwsio meinwe’r corff ac mae’n arbennig o bwysig ar gyfer cyhyrau ac esgyrn iach.
  • Mae hefyd yn cynnwys calsiwm, sy’n helpu i reoleiddio cyfangiad cyhyrol, yn cynnwys curiad eich calon.
  • Byddwch yn ofalus o gynnwys siwgr eich iogwrt er mwyn cadw o fewn y lefel ddyddiol a argymhellir ar gyfer diet iach a chytbwys. Gwiriwch y pecyn bob amser.

Stori bwyd

Erbyn i’ch bwyd gyrraedd eich cartref, mae wedi bod ar gryn dipyn o siwrne’n barod, yn decrhau gyda chael ei wneud neu ei dyfu, a’i daith i’r archfarchnad wedyn.  

Felly, da chi, helpwch ein bwyd i gyrraedd diwedd ei stori yn y ffordd fwyaf cynaliadwy bosibl, gan sicrhau bod adnoddau ein planed sydd eisoes wedi cael eu defnyddio’n cael eu defnyddio’n ddoeth. Gofalwch am eich bwyd pan fo yn eich cartref, gan sicrhau bod pob tamaid bwytadwy’n cael ei fwyta - ac nad yw’ch bwyd yn mynd i’r bin!  

Beth am roi cynnig ar y rysetiau blasus hyn i ddefnyddio Iogwrt

Os oes gennych chi lysieuwyr yn dod i'ch parti, byddan nhw wrth eu bodd â'r rhain; am fyrbryd mwy sylweddol gellir eu gweini hefyd mewn poced pita cynnes gyda saws tsili a salad.

Darnau o ffalaffel euraidd gyda phowlen o dip ciwcymbr ac iogwrt llyfn