Skip page header and navigation

Intro

It sounds obvious, but most of us don’t only buy what we need in our weekly shop – we buy a lot more.

This is partly due to us not looking at what we already have in the cupboards, not planning ahead for the meals we need that week, and not making a list before we go shopping. We are then tempted by offers we see in our shops and often pick up more than we need for convenience. Sadly, all of this is leading to food not being eaten in time, and mountains of good food going to waste.

£60 y mis

Mae’r teulu cyffredin yn gwastraffu £60 o fwyd bob mis.

Cynnwys

Mae pob un ohonom yn ei gasáu pan fydd bwyd yn cael ei wastraffu - gwnewch eich rhan trwy brynu’r hyn sydd ei angen arnoch yn unig.

Felly dyma ein hawgrymiadau gwych i’ch helpu i brynu’r hyn sydd ei angen arnoch yn unig a gwneud eich rhan dros y blaned hefyd:

  • Pan fyddwch chi’n gwneud eich siopa, os gallwch chi, dewiswch ffrwythau a llysiau nad ydyn nhw wedi’u rhag-bacio mewn plastig – dim ond prynu’r swm rydych chi’n meddwl y bydd ei angen arnoch chi. Y ffordd honno, wyddoch chi na fydd dim ohono yn y pen draw yn y bin. Yn fwy na hynny, cewch ddewis yr union eitemau rydych chi’n hoffi eu golwg a’u teimlad.

Cyfrifiannell dogn

Darganfyddwch yn union beth sydd angen i chi ei brynu gyda'n cyfrifiannell dognau
Math o Fwyd
Nifer o bobl yr ydych yn coginio/prynu bwyd ar eu cyfer
Nifer o brydau bwyd
Dechreuwch gynllunio eich prydau yn well

Cynllunio a siopa am brydau bwyd

Cynllunio: Archwiliwch sut i greu cynlluniau prydau bwyd wythnosol a fydd yn arbed amser ac arian ichi yn y pen draw ac yn eich helpu i gadw at eich cyllideb bwyd drwy ei gwneud yn haws ichi brynu dim ond yr hyn y mae ei angen arnoch ac osgoi’r drafferth o orfod meddwl beth i’w goginio amser bwyd.

Rhywun yn defnyddio ffôn a phad ysgrifennu i lunio cynllun prydau bwyd

Siopa: Mae rhestr siopa’n ffordd hawdd o’ch helpu i brynu dim ond yr hyn y mae ei angen arnoch wrth siopa bwyd, ac mae hyn nid yn unig yn eich helpu i ddiogelu ein planed, mae’n eich helpu chi i gadw at eich cyllideb hefyd.

A person holding a paper shopping list in the shop